Simcountry Home   Simcountry Documentation   Simcountry Documentation   Simcountry Terminology
online games, multiplayer games
spacing
bullet Simcountry is an Online Digital World where you are the President of a country.
spacing
bullet No download needed!
spacing
What is Simcountry?
Beginners Info
What is Simcountry?

Simcountry terminologie en veel gebruikte woorden in het Nederlans

The most often used terms in simcountry are explained here. If you can't find what you are looking for, please contact The Gamemaster. This list is maintained daily.

us00XuploadDocument My Site
Use Game Level Requirements The way your game level is evaluated does not replace the need for defence if you are in war level 3 or up. Game Level Requirements have two modes. If you want to use the peaceful game level requirements, you will not be judged by any defence related index levels. If you want to be evaluated with the defence included, a different set of requirements will apply, including the defence index and your war level. you can free switch between the two modes.
usecoins Simcountry
usecoins2 Simcountry
User Order Strategy in Months Create replenishment orders based on the consumption last month.
User Order Strategy in Units Create replenishment orders based on absolute quantities.
userblog My Blog
userpage My Site
vaclaim Claim Virtual Asset
Value of all Ammunition This is the total value of all the ammunition you have in the country
Value of all Materials This is the total value of all the materials you currently have in the country
Value of all Weapons This is the total value of all the weapons you have in the country
Value of Supplies This is the total value of the supplies the corporation has in stock. Supplies, or raw materials, are bought in large quantities and their value can be significant.
Valuta De valuta in all countries is de Dollero. Het wordt getoond op veel paginas als $E.
vamain Virtual Assets
vapack Package Virtual Asset
Vastgestelde prijs Als je producten koopt of verkoopt tegen een Vastgestelde prijs is het aan jou om te bepalen welke prijs je wilt ontvangen of ervoor wilt betalen. Dit kan wel of niet plaatsvinden. Als er producten beschikbaar zijn tegen een lagere prijs zullen jouw producten niet verkocht worden. Als jij producten koopt en jij een Vastgestelde prijs biedt die te laag is, is het mogelijk dat je lang moet wachten en zullen de producten niet geleverd worden. Je kunt ook een percentage instellen van verandering voor iedere maand dat jouw bestelling of aanbod wacht. Dit houdt dat wanneer jij dit bijvoorbeeld op 3% instelt, de prijs die jij biedt iedere maand automatisch met 3% zal toenemen totdat het hoog genoeg is zodat de bestelling wordt aangenomen.
vCLoanMessage Jouw leningen zijn op dit moment meer dan $ 1 biljoen. Dit is geen probleem aangezien je moet investeren, maar extra leningen kunnen hogere rentepercentage met zich meebrengen. Je kunt leningen eerder terugbetalen, maar hier staat echter een straf van 1.5% op. Als je niet geinteresseerd bent in de details van jouw leningen zal het systeem het automatisch voor jou doen. Als het vermogen op is zullen er leningen worden afgesloten. Het betaalt ook de leningen op het moment dat ze moeten worden afbetaald.
vCTeachArmyReserves You are advised to have some reserve materials for your army including: 5.000 Trucks, 500.000 Military Supply products, 500.000 tons of Gasoline and 500.000 tons of Aircraft Fuel.
vCTeachDefensive Je verdedigingen zijn zwak. Dit kan ervoor zorgen dat iemand jouw land aanvalt. Koop veel defensieve wapens. Onderscheppers en helikopters zijn effectief tegen de meeste aanvallen behalve raketaanvallen. Defensieve raketonderscheppingsinstallaties zijn hier wel effectief tegen. Korte-afstandraketten en anti-vliegtuigraketten zijn erg effectief tegen luchtaanvallen en ze kunnen iets van de aanvallende installaties verwoesten. JE hebt duizenden van diet soort installaties nodig om jezelf te verdedigen bij een grootschalige aanval. Koop dus de munitie en raketten die je voor ieder wapen nodig hebt. Je hebt minstens 40 raketten per installatie nodig. Versterkingen zijn erg effectief om je land lastiger te veroveren te maken, aangezien de aanvaller alle moet vernietigen om jouw land te veroveren. De landmacht is alleen effectief tegen een aanval van een direct buurland. Op de oorlogpagina kun je de wapens verdelen en leren hoe je mogelijke doelwitten kunt beschermen. Een verdedigingsindex van tussen de 200 en 300 maakt een land lastig te veroveren. Enkele honderden versterkingen maken het een erg lang proces.
vCTeachDefensiveUnits Your country should improve its defense by setting up more military units. You are advised to maintain at least 2 Defense Interceptor Wings, a Defense Helicopter Wing, a Land Defense Division, a Long Range Division, a Small Supply Unit, a Large Supply Unit and one Airforce Attack Unit.
vCTeachDeficit Je financi�n zijn niet in balans. Je hebt een tekort op de maandelijkse betalingsbalans. Je moet ofwel je kosten verkleinen of je inkomen vergroten, maar aan het eind van de maand moet je de kosten en inkomsten in evenwicht brengen, zodat je schuld niet verder toeneemt. Je kunt je inkomen vergroten door meer bedrijven op te richten die op de productiecapaciteit werken en zijn producten van hoge kwaliteit met een hoge effectiviteit produceren. Deze bedrijven zullen meer winst maken en meer belastingen betalen. Je kunt ook de belasting verhogen, maar dat vermindert de marktwaarde en winstgevendheid. Kostenvermindering kun je realiseren door enkele wapens uit te schakelen zodat het leger minder kosten heeft of een bezuiniging in de sociale zekerheid. Op onderwijs en gezondheidszorg kan ook worden bezuinigd maar het herbouwen is een lang proces.
vCTeachEducationPriorities De onderwijsprioriteiten in jouw land zijn te laag. De onderwijsprioriteitenpagina toont de prioriteiten als getallen. Het totaal moet 120 of meer zijn. (Als het totaal meer dan 120 is wordt het automatisch terug op 120 gezet). Een totaal lager dan 120 doet het aantal afgestudeerden van jouw scholen afnemen. Het aanpassen van jouw onderwijs is een van de belangrijkste onderdelen in de economie. Je hebt veel professionele werknemers nodig in jouw bedrijven. Als je deze niet hebt nemen de productieniveaus van jouw bedrijven af of moeten ze zelfs stoppen.
vCTeachEmployment Werkloosheid aanzienlijk hoog in jouw land. Je kunt proberen extra bedrijf op te richten om zo meer werkgelegenheid te cre�ren. Het kost tijd om bedrijven op ze te bouwen maar ze verschaffen wel veel werk. Blijf bedrijven bouwen. Maak ze effectiever door ze te verbeteren. Als de effectiviteit is verbeterd heeft het bedrijf minder werknemers nodig. Deze mensen kunnen bij andere bedrijven worden ondergebracht. Een verhoogde werkgelegenheid zal jouw inkomen doen toenemen doordat meer bedrijven en meer werknemers belasting betalen. Werklozen ontvangen een uitkering en deze doen jouw kosten toenemen. Jouw onderwijs kan misschien worden aangepast om de werknemers te produceren die je nodig hebt voor je bedrijven.
vCTeachHealth Het aantal ziekenhuizen in jouw land is onvoldoende. Probeer mogelijkerwijs een of meer ziekenhuizen bij te bouwen. Als je niet genoeg dokters of verpleegsters hebt, verander dan de onderwijsprioriteiten om de werknemers te produceren die je nodig hebt. Gezondheid is een belangrijke factor in het spel en be�nvloedt het welzijn in jouw land. De gezondheidsindex draagt ook bij aan jouw totale score als president. Extreem lage gezondheidsniveaus kunnen leiden tot onrust onder de bevolking aangezien zij een slechte gezondheidszorg niet accepteren als het land zich een betere kwaliteit kan veroorloven.
vCTeachRadarPlane Jouw land heeft geen defensieve radarvliegtuigen. Radarvliegtuigen zijn belangrijk voor jouw verdediging. Als je wordt aangevallen zal jouw luchtmacht effectiever zijn in het verdedigen van jouw land omdat ze weten waar er zal worden aangevallen. Deze informatie is alleen met radarvliegtuigen te verkrijgen. Zorg ervoor dat je er ten minste drie hebt en verdedig jouw basis om hen te beschermen. Jouw vijand zal proberen deze vliegtuigen uit te schakelen aangezien het gemakkelijker is om aan te vallen als deze verwoest zijn.
vCTeachRail Je hebt niet genoeg spoorwegen om de economie te kunnen dragen en dus is de vraag naar nieuwe spoorwegen groot. Bouw meer spoorwegen. Dit zal tijd kosten aangezien je ze eerst moet kopen en aanleggen. Je zult zien dat af en toe de kaart wordt vernieuwd zodat de nieuwe spoorwegen te zien zijn.
vCTeachRoads Je hebt niet genoeg wegen om de economie te kunnen dragen en dus is de vraag naar nieuwe wegen groot. Bouw meer wegen. Dit zal tijd kosten aangezien je ze eerst moet kopen en aanleggen. Je zult zien dat af en toe de kaart wordt vernieuwd zodat de nieuwe wegen te zien zijn.
vCTeachSchools Jouw land heeft niet genoeg basis of middelbare scholen. Het is nodig om mensen een goede opleiding te verschaffen om jouw economie op te bouwen. Blijf scholen bouwen, zelfs meer dan het aantal dat is aangegeven als nodig. Je hebt hierdoor meer leraren nodig en dit kun je regelen door de onderwijsprioriteit van leraar te verhogen. De onderwijsindex is afhankelijk van de basisschool, middelbare school en universiteitsindex. Zorg ervoor dat deze indexen tussen de 120 en 180 zitten om goede resultaten te behalen.
vCTeachSocialSecurity De uitkeringen staan op een laag niveau in jouw land. Om de tevredenheid in jouw land te doen toenemen kun je de hoogte van deze uitkeringen vergroten. Dit moet je echter alleen doen wanneer je het je kunt veroorloven. ( Een betere gezondheidszorg, onderwijs of lonen dragen ook bij aan het tevredenheidsniveau.)
vCTeachUniversities Jouw land heeft niet genoeg universiteiten. Het is nodig om mensen een goede opleiding te verschaffen om jouw economie op te bouwen. Bouw meer universiteiten dan benodigd. Jouw onderwijsindex is deels afhankelijk van de universiteitsindex en moet tussen de 120 en 180 staat om goede resultaten te behalen. Je hebt dus behoefte aan meer universiteitsdocenten die je kunt krijgen door de onderwijsprioriteit naar universiteitsdocenten te verhogen.
vEntTeachDebt Je schulden zijn hoog. Er is geen reden om je zorgen te maken, maar het kost veel in rente betalingen. Je kan verder investeren en je schulden verhogen, maar je moet wel weten dat er een limiet is tot hoeveel je kan lenen en op een bepaald punt moet je beginnen met het verlagen van je schuld. controleer rente betalingen als een fractie van je kosten. Als ze een groot deel van de kosten worden, probeer dan de rentabiliteit van je bedrijven te verhogen voordat je doorgaat met grote investeringen. Als je eenmaal winst maakt kunnen investeringen doorgaan.
vEntTeachEfficiency Als je de effectiviteit van je bedrijf verbetert, zal het dezelfde hoeveelheid producten produceren met een kleiner aantal werknemers. Dit verlaagt salaris kosten en verhoogt de winst. Er is ook een negatieve kant. Verbeteringen kosten geld en het bedrijf zal meer "high tech services" nodig hebben. Het aantal laag niveau werkers zal omlaag gaan maar het bedrijf heeft een aantal hoog niveau werkers meer nodig. Als deze niet beschikbaar zijn moet je je educatie prioriteiten veranderen of als je CEO bent, moet je dit overleggen met de president van het land waar het bedrijf staat. Verbeteringen in effectiviteit zijn zinnig voor een land omdat het mogelijk wordt om meer bedrijven te bouwen. Als het educatie niveau het toelaat is het goed om je bedrijven zo vaak mogelijk te verbeteren. Op de lange termijn zullen ze zeer rentabel worden.
vEntTeachNumberOfCorporations Als je succesvol wil zijn als president van een onderneming, moet je het aantal bedrijven dat je hebt vergroten. Je kan dat berijken door of bestaande bedrijven te kopen, of nieuwe te bouwen. Het is in ieder geval noodzakelijk om het aantal bedrijven te vergroten en te werken aan hun rentabiliteit. Ze zullen een deel van de winst aan de onderneming betalen en het mogelijk maken om je leningen af te betalen of te investeren in het kopen van meer bedrijven. Het bouwen van bedrijven in landen zonder president is makkelijk en hoeft geen toestemming te krijgen van het land. Je kan altijd bouwen, zelfs als er geen werknemers beschikbaar zijn. Zet je salaris niveau iets hoger dan die van het land waarin je bouwt en de werknemers zullen naar jouw bedrijf toe komen.
vEntTeachProfit Je bedrijven maken geen winst. Als resultaat verliest de coorperatie geld in plaats van dat er geld wordt verdient. Bedrijven maken winst als ze op volle capaciteit produceren en alle producten verkopen. Zorg ervoor dat je hoofdzakelijk productie en bezettings niveau's verhoogt, zorg ervoor dat je de producten verkoopt in directe contracten of op de markt. als er een overschot is op de markt kan je ervoor kiezen om de prijzen te verlagen of de qualiteit van je producten te verhogen. Als je producten niet verkocht worden is het niet mogelijk om winst te maken. Je kan een automatische connectie maken tussen de qualiteit en de prijs van je producten maken. Dit zal automatisch de prijzen van je producten aan de qualiteit aanpassen.
vEntTeachQuality Als je de qualiteit van processen in je bedrijven verhoogt, zullen ze hogere qualiteits producten produceren. Als de qualiteit bijv. 10% hoger is kan je voor een hogere prijs verkopen, bijv. 5% hoger. Dit maakt de producten 5% aantrekkelijker dan standaard producten. Dit is een manier om opbrengst en concurentie positie te verbeteren. In je bedrijven pagina kan je Qualiteits verbeteringen kopen. Ze zijn duur maar meestal zorgt het in totaal voor meer winst. Blijf je bedrijven verbeteren en de rentabiliteit zal stijgen. Private bedrijven kunnen 125 keer verbeterd worden en als de prijs goed wordt gezet kan dit de winst vergroten.
vEntTeachWelfare Je onderneming zal beter functioneren als je werknemers blij zijn. Dit gebeurt als je ze goed verzorgt, door bijvoorbeeld hun salarissen te verhogen en je bedrijven winstgevender te maken, dat zorgt ervoor dat iedereen zich zekerder voelt. Salarissen kunnen verhoogd worden, maar als ze scheef lopen met de rest van het land, zal het bedrijf verlies draaien dus dit moet voorzichtig gedaan worden. Als salarissen veel te laag zijn, kan het gebeuren dat je werknemers je verlaten voor betere banen ergens anders.
Verdedigings Index Dit is een maatstaaf voor de qualiteit en omvang van het verdedigings leger. Het moet minstens op 200 of hoger staan om het land redelijk te kunnen verdedigen. Met een index van 200 zal het land zichzelf tegen kleinere aanvallers kunnen verdedigen maar voor grote oorlogen kan een index van 300 tot 800 nodig zijn. De verdediging moet grote aantallen helicopters, onderscheppers en munitie voor beiden bevatten. Om de schade van vijandelijke aanvallen te verminderen moet de verdediging duizenden anti-raket instalaties bevatten en genoeg munitie darvoor. Korte afstands raketten zullen de aanvallende wapens beschadigen en zijn nodig om aanvallen van lange afstand af te slaan. Verdedigings helicopter hebben een bereik van 12000, wat goed is, maar een vijandig ballistisch wapen kan vanaf veel verder schieten.
Verdedigings Macht De verdedigings macht bestaat uit verschillende wapens die alleen voor verdediging gebruikt kunnen worden. Meestal heb je duizenden onderscheppings vliegtuigen, helicopters, anti-raket instalaties, korte afstands raketten en grond eenheden. Anti-raket instalaties zijn essentieel in de verdediging omdat ze een deel van de aankomende raket aanval kunnen blokkeren. Korte afstands raket instalaties zijn nodig als je probeert het vijandige leger kapot te maken door verdediging. Dit kan de aanvalskracht van de tegenstander breken. Lees details over ieder wapen systeem in de documentatie. Er staan gedetailleerde mogelijkheden van ieder wapen beschreven.
Verdiensten vorig jaar Dit is de hoeveelheid geld dat het bedrijf afgelopen jaar heeft verdiend. Het is afhankelijk van wat er is verkocht en wat er is betaald aan lonen, grondstoffen, rentebetalingen etc.
Verdiensten vorige maand Dit is de hoeveelheid geld dat het bedrijf verdiend heeft afgelopen maand. Het is afhankelijk van wat er is verkocht en wat er is betaald aan lonen, grondstoffen, rentebetalingen etc.
Verhogen van de Sociale zekerheids kosten Als je besluit om de sociale zekerheid te verhogen, dan zullen de totale kosten van de sociale zekerheid omhoog gaan. Dit is een keuze die temaken heeft met je eigen kijk op hoe goed de sociale zekerheids betaling moeten zijn. Een hoger niveau doet de welvaart wel stijgen maar is ook direct verbonden met het niveau van de betalingen.
verkochtte materialen Dit zijn de inkomsten van de verkoop van materialen die verkocht zijn door het land aan anderen. Dit zijn geen regerings inkomsten. De materialen worden betaald door de regering en het is een compensatie voor de verkoop van de materialen aan anderen.
Verkoop Strategie Er zijn verschillende strategi�n voor de verkoop van producten. Deze worden ook uitgelegd in andere hints op de bestellings pagina's. Dit is een uitleg van de strategie die gebruikt wordt door dat bedrijf. Als standaard verkoopt het bedrijf producten op marktprijs en verlaagt met 1% elke maand dat niet verkocht wordt. Er zijn meer manieren en agressievere manieren om producten aan te bieden en er zeker van te zijn dat ze verkocht worden. Lees meer over dit in de documentatie en controleer of je bedrijven concureren met de markt.
Verwachte productie deze maand Dit is een verwachting voor het productie niveau van het bedrijf voor deze maand. Het is een getal tussen 0 en 100%. 100% betekent dat het bedrijf op volle capaciteit werkt. Bedrijven proberen altijd de productie zo hoog mogelijk te houden maar ze hebben grondstoffen nodig die niet altijd bereikbaar en ze hebben veel verschillende werkers nodig en deze zijn mogelijk ook niet verkrijgbaare in het land, in de nodige aantallen voor alle bedrijven.
viewhomepage My Site
viewThemeCancelFunction desk_rejectedTheme()
viewThemeCancelText Reject Theme
viewThemeConfirmFunction desk_acceptedTheme()
viewThemeConfirmText Accept Theme
viewThemeHead Preview Desktop
viewThemeLine1  
viewThemeLine2 Your are now previewing Theme @strip(miArg1)@.
viewThemeLine3  
viewThemeLine4 You can click Accept Theme to make this your default desktop theme.
viewThemeLine5 Click Reject to stick with the current desktop.
volcanoBody The death toll has risen to @volcanoKilled@. @volcanoWounded@ persons were wounded.
volcanoCenter The epicenter of the quake was in @volcanoCenterCountry@.
volcanoEvacuated Officials said that, @volcanoEvacuees@ residents had been left homeless.
volcanoIntro Geological Survey recorded one quake with a magnitude of @volcanoMagnitude@.
volcanoTitle @volcanoTitleCountry@ hit by big quake near @volcanoTitleName@
Voldoende verdedigings niveau Dit is het verdedigings niveau dat ervoor zorgt dat een land zichzelf tegen een redelijke aanval kan verweren. Als de verdedigings index rond 100 is kan dit het geval zijn. Hoewel hele grote aanvallen kunnen gebeuren, en om deze aanvallen af te slaan is het mischien slim om nog veel meer verdedigings wapens te kopen en een index tussen de 300 en 500 krijgen.
Voorraad indexcijfer Dit is de waarde van hoe de bevoorrading van producten in het land is geregeld. Als er tekorten zijn van veel producten en de behoeften van het volk niet vervuld zijn, dan zal dit indexcijfer snel dalen. Je moet dus de voorraden van producten in het land controleren. Deze zijn beschikbaar als een van de ruilopties. Als je tekorten van een product waarneemt, koop dan meer bij en zorg ervoor dat alles in het groen blijft. In veel gevallen wordt de aankoop van producten automatisch geregeld. Echter, wanneer er tekorten zijn functioneert dit niet goed.
Voorraden Bedrijven gebruiken verschillende producten in het productie proces. Deze producten worden op de markt of direct van iemand anders gekocht. Deze producten moeten moeten verkrijgbaar zijn voor het bedrijf, anders zal het niet kunnen produceren. Als de voorraden van een bedrijf "tekort" in het rood aangeven betekent het dat het bedrijf de productie stop gaat zetten door tekort aan materialen. Click op "tekort" en koop snel de benodigde producten, je kan het bestaande order terugtrekken en het verwisselen voor een "onmiddelijk" order of een order plaatsen voor een hogere prijs. Als een bedrijf de productie stopt ontslaat het werkers en maakt verlies. Soms staat er bij voorraden "Laag" aangegeven. Dat betekent dat er wel materialen beschikbaar zijn maar minder dan nodig is voor 2 maanden productie.
Voorzitter  De voorzitter van de federatie is aanvankelijk de president die de federatie is begonnen. Hij heeft het gecre�erd, de wetten opgesteld en anderen uitgenodigd om zich aan te sluiten. De leden van een federatie kunnen besluiten de voorzitter te vervangen door een ander lid.
votenews Latest Vote Results
votenewsjoinHead Vote News
votenewsjoinLine2 You must be a member to read the Vote News.
Vredes Verdrag Een land kan een vredes verdrag opzetten om zich te behoeden van een oorlog. Als een vredes akoord eenmaal in stand is, wordt het onmogelijk voor beide partijen om oorlog te verklaren. Vredes verdragen worden altijd opgezet voor een vantevoren bepaalde tijd. Een vredes verdrag krijgt als status 'aangeboden' als een land een verdrag aanbied aan een ander land. Het andere land heeft de keuze om het verdrag aan te nemen of af te wijzen. Als het andere land het vredes verdrag aanneemt verandert de status van het vredes verdrag in 'geaccepteerd'.
Vredesverdrag Landen kunnen een vredesverdrag tussen hen opstellen. Ze kunnen ook afspreken elkaar niet aan te vallen, maar of ze dit daadwerkelijk doen hangt af of ze zich aan hun woord houden. Een verdrag is meer dan alleen iemands woord. Het maakt een ander land onmogelijk om aan te vallen. Als beide partijen ermee eens zijn om een vredesverdrag voor een bepaalde periode op te stellen, zal het systeem hen niet toelaten om om elkaar oorlog te verklaren. Verdragen zijn gunstig als de partijen elkaar niet heel goed kennen of niet weten of de ander zich aan zijn woord zal houden.
Vredesverdrag status De status van alle vredesverdragen zijn te zien op deze pagina. Vredesverdragen kunnen tussen twee landen worden opgesteld. Als een verdrag is gesloten voorkomt het dat beide landen elkaar aanvallen voor de duur van het verdrag. De status van het verdrag is of geaccepteerd of "Nog niet geaccepteerd". Het is ingesteld op geaccepteerd wanneer het land waarmee het verdrag wordt gesloten, het daadwerkelijk aanneemt.
w3sAddedMainCash Insufficient cash in your country. @logCount@ Billion $E has been added to your country.
w3sAddedOffAAMB Your defence is too weak. @logCount@ Anti Aircraft Missile Batteries have been added to your defence. You can prevent intervention by ordering defensive weapons manually.
w3sArmyMaterialsOrdered The army is using ammunition and supplies to train its forces. The country ordered ammunition and materials for the army. Keep this Automation Feature on or Order Ammunition and Supplies yourself or implement Order Strategies for ammunition and supplies.
w3sBalancedWorkers Your population is well educated but the industry is short of workers. The profession of @logCount@ professionals was changed. As president you can change the profession of workers manually. To solve the problem at its root, you may need to check the priorities of your education system.
w3sCorpSalariesReduced Some Corporations are making losses. The salaries in those corporations have been reduced by @logCount@ percent.
w3sEduRaisedPriorities Your industry runs short on professionals. The education priority of @logCount@ professions was increased. As president you can set the priorities of your education system manually.
w3sEmpAutoCorporation The automation feature is trying to raise the employment rate to @W3SEMPmaxEMPLOYINDEX@%. Production and Hiring are already high for existing corporations so a New Corporation has been built. You can Build Corporations manually and turned off automation if you prefer to make your own choice.
w3sGovSalariesReduced Your country is making losses and the government salaries are too high. The salaries of all government workers have been reduced by @logCount@ percent.
w3sHealthStaffPriorityIncreased The health care system does not train enough nurses and doctors. The priority for health care staff has been increased. You can set health care priorities for most professions yourself.
w3sHealthStaffPriorityReduced Health care in your country has reached an acceptable level. The priority for nurses and doctors has been reduced. You can set health care priorities for most professions yourself.
w3sHighSchoolAdded  @logCount@ High schools have been ordered for your country. You can prevent such interventions by building high schools yourself and getting your High school Index to a level of 120 or higher.
w3sHospitalAdded @logCount@ Hospital has been ordered for your country. You can prevent such interventions by building hospitals yourself and getting your Health Index to a level of 120 or higher.
w3sIncreasedCorpTax Your country does not make profit. Tax for corporations has been increased by @logCount@ percent. As President you can set the tax rate for all corporations in your country.
w3sProdHiring100 The automation feature is trying to raise the employment rate to @W3SEMPmaxEMPLOYINDEX@%. For @logCount@ corporations the Production and Hiring was set to 100%. You can manage Production and Hiring manually after you turned off automation.
w3sRoadsAdded More roads will be built. In total, @logCount@ miles were ordered for your country. You can prevent such interventions by building roads yourself and getting your Road Index to a level of 120 or higher.
w3sSchoolAdded @logCount@ Elementary Schools have been ordered for your country. You can prevent such interventions by building schools yourself and getting your School Index to a level of 120 or higher.
w3sTeacherPriorityIncreased The Education system does not train enough teachers. The priority for teachers and university teachers have been increased. You can set education priorities for most professions yourself.
w3sTeacherPriorityReduced Education in your country has reached an acceptable level. The priority for teachers and university teachers has been reduced. You can set education priorities for most professions yourself.
w3sTrainTracks More train tracks will be built. In total @logCount@ miles were ordered for your country. You can prevent such interventions by building train tracks yourself and getting your Rail Index to a level of 120 or higher.
w3sUniversityAdded  @logCount@ University has been ordered for your country. You can prevent such interventions by building universities yourself and getting your University Index to a level of 120 or higher.
w3sWaterTreatmentAdded  @logCount@ Water Treatment Facility has been ordered for your country. You can prevent such interventions by building water treatment facilities yourself and getting your Water Treatment Index to a level of 120 or higher.
w3sWorkersBalanced Your education system is not training the professionals your industry needs. Some workers have been assigned a different profession. Please check the priorities in your education system. You may need to build more Schools and Universities.
war Documentation - War
War Level This is the war level of the country (empire). It is an indicator of the capabilities of the player. To get to higher war levels, you must fight wars of increasing complexity against computer controlled countries.
War Protection Countries can activate war protection if they have war protection credits that can be obtained as a booster. This can be done in peace time only. Swithing war protection on and off requires three war protection credits.
War Protection Period This is the number of months of available war protection for these countries. The war protection must be turned on before it becomes active.
warbattleunits Land Forces
warChemicalDisasterBody @warChemicalDisasterKilled@ persons were killed and @warChemicalDisasterWounded@ persons were wounded.
warChemicalDisasterCenter The target of the attack was @warChemicalDisasterCenterCountry@.
warChemicalDisasterEvacuated @warChemicalDisasterEvacuees@ persons were displaced by the attack.
warChemicalDisasterIntro The measured strength of the impact was @warChemicalDisasterSeverity@.
warChemicalDisasterTitle @warChemicalDisasterTitleName@ hits @warChemicalDisasterTitleCountry@
warconfirm War Started
warConfirmDeclaration War Declaration
warConqueredUnitsMessage @conqueredUnits@ borrowed by @attackedName@ @toBe@ conquered and will not return to @ownerName@
warConqueredUnitsSummary @attackerName@ army takes full control in @attackedName@
warConqueredUnitsTitle @ownerName@ lost Mobile Units
wardeclare Declare War
warfeatures Documentation - War
warFightingAlliesDeadSoldiers The allies lost @warFightingAlliesDeadSoldiers@ soldiers and @warFightingAlliesWoundedSoldiers@ soldiers were wounded.
warFightingAssistanceAnd  and
warFightingAssistanceHead The defense was assisted by the
warFightingAssistanceTail  air force.
warFightingAssistanceUnitHead The defence was assisted by the
warFightingAssistanceUnitsHead The defence was assisted by
warFightingAssistanceUnitTail .
warFightingAttackedDeadSoldiers @warFightingAttackedDeadSoldiers@ soldiers were killed and @warFightingAttackedWoundedSoldiers@ were wounded.
warFightingAttackedLossesAnd en @warFightingAttackedLossesQuantity@ @warFightingAttackedLossesKind@
warFightingAttackedLossesHead We hebben de oorlog verloren
warFightingAttackedLossesSingle  @warFightingAttackedLossesQuantity@ @warFightingAttackedLossesKind@
warFightingAttackedLossesUnit @warFightingAttackedUnit@ lost
warFightingAttackedReduced1 The attack may have been reduced or eliminated by Anti Missile Missiles.
warFightingAttackedReduced2 The attack may have been reduced or eliminated by Anti Missile Missiles and the unit did not receive any ground support.
warFightingAttackedReports @warFightingAttacked@ (the attacked country,@warLevelAttacked@) reports:
warFightingAttackedShips @warFightingAttackedUnit@ lost supply ships, gasoline and military supplies
warFightingAttackedTrucks @warFightingAttackedUnit@ lost trucks, gasoline and military supplies
warFightingAttackedUsedAnd en @warFightingAttackedUsedQuantity@ @warFightingAttackedUsedKind@
warFightingAttackedUsedHead @warFightingAttackedUsedHeadAttacked@ used
warFightingAttackedUsedSingle  @warFightingAttackedUsedQuantity@ @warFightingAttackedUsedKind@
warFightingAttackerDeadSoldiers @warFightingAttackerDeadSoldiers@ soldiers were killed and @warFightingAttackerWoundedSoldiers@ were wounded.
warFightingAttackerLossesAnd  and @warFightingAttackerLossesQuantity@ @warFightingAttackerLossesKind@
warFightingAttackerLossesHead The country lost
warFightingAttackerLossesSingle  @warFightingAttackerLossesQuantity@ @warFightingAttackerLossesKind@
warFightingAttackerLossesUnit @warFightingAttackerUnit@ lost
warFightingAttackerReports @warFightingAttacker@ (the attacker,@warLevelAttacker@) reports:
warFightingAttackerShips @warFightingAttackerUnit@ lost supply ships, gasoline and military supplies
warFightingAttackerTrucks @warFightingAttackerUnit@ lost trucks, gasoline and military supplies
warFightingBorrowedUnit @warFightingBorrowedUnit@ is borrowed from @warFightingLendingCountry@
warFightingCorporationCountryDamage Infrastructure in the direct neighbourhood was ruined causing important damage to the country.
warFightingCounterAttack @warFightingAttackerUnit@ is responding with a counter attack on @warFightingAttackedUnit@.
warFightingDeadAndWounded There were @warFightingDeadAndWoundedDead@ casualties and @warFightingDeadAndWoundedWounded@ civilians were wounded.
warFightingDestroyed @warFightingDestroyedTarget@ is completely destroyed.
warFightingDestroyedTargetLosses Wapens die op @warFightingClosedTarget@ gepositioneerd zijn kunnen vernietigd zijn.
warFightingDroppedNuke @warFightingDroppedNukeAttacker@ @warFightingAttackerSource@ placed a nuclear attack on @warFightingDroppedNukeTargetName@ @warFightingDroppedNukeTargetKind@.
warFightingLossesLeft Left
warFightingLossesLost Lost
warFightingLossesSent Sent
warFightingLossesWhat Arms
warFightingNoAttackedLosses Er zijn geen wapens vernietigd.
warFightingNoAttackerAmmoLosses The weapons chosen were not effective in this attack.
warFightingNoAttackerLosses On the @warFightingNoAttackerLossesAttacker@ side no losses were reported.
warFightingNoDamage No damage to @warFightingNoDamageTarget@ is reported.
warFightingSevereDamage @warFightingSevereDamageTarget@ is for @damagePct@% damaged.
warFightingSomeDamage @warFightingSomeDamageTarget@ is reported to be damaged.
warFightingSubjectCity @warFightingAttackerSource@ attacks the @warFightingSubjectCityKind@ of '@warFightingSubjectCityName@'
warFightingSubjectCorporation @warFightingAttackerSource@ attacks '@warFightingSubjectCorporationName@' @warFightingSubjectCorporationKind@
warFightingSubjectTerrestrial @warFightingAttackerSource@ attacks @warFightingAttackedTarget@
warFightingTargetClosed The factory @warFightingClosedTarget@ will be closed down.
warFightingTitle Hostilities between @warFightingTitleAttacker@ and @warFightingTitleAttacked@
warFightingWarIndexDropped The attack added @damagePoints@ damage points. The War Index is now @newWarIndex@
warFightingWarIndexRemains The War Index remains @newWarIndex@
warfleetmain Manage Fleets
wargame Army & Weapons
WarHeader Oorlog
warInvasionMessage 
  • @warEventInvaderUnit@ is conquering areas in @warEventInvaded@.
  • Citizens suffer under the occupation by @warEventInvader@.
warInvasionSummary @warEventInvaderUnit@ invades @warEventInvaded@
warInvasionTitle @warEventInvader@ @warEventInvaderUnit@ invaded @warEventInvaded@
warlevels War Levels and War Declarations
WarLink Oorlog
warmain Declare War and Inspect Troops
warmilunits Military Units and Supplies
warmuupgrade Upgrade Fighting Levels
warncredit warncredit
warNuclearDisasterBody @warNuclearDisasterKilled@ persons were killed and @warNuclearDisasterWounded@ persons were wounded.
warNuclearDisasterCenter The target of the attack was @warNuclearDisasterCenterCountry@.
warNuclearDisasterEvacuated @warNuclearDisasterEvacuees@ persons were displaced by the attack.
warNuclearDisasterIntro The measured strength of the impact was @warNuclearDisasterSeverity@.
warNuclearDisasterTitle @warNuclearDisasterTitleName@ hits @warNuclearDisasterTitleCountry@
warquality Quality of Military Units and Weapons
Wars Lost The number of wars the empire have lost. Such losses resulted in the loss of a country.
Wars Started This is the number of wars started by the empire
Wars Won This is the number of wars the empire won. Each of these wars ended with the conquest os the losing country.
warSigningDeclarationHead Please Wait
warSigningDeclarationLine1  
warSigningDeclarationLine2 Signing the War Declaration.
warSigningDeclarationLine3  
warSigningDeclarationLine4 The country is being prepared for war.
warSubmitDeclaration War Declaration
warVictoryGovernmentChange After the attack, the president of @warVictoryGovernmentChangeAttacked@ is reported to have left the country and a new government approved by @warVictoryGovernmentChangeAttacking@ has been nominated.
warVictoryTitle @warVictoryTitleAttacker@ army takes full control in @warVictoryTitleAttacked@
warweapons Documentation - Weapons
Water Treatment Index The water treatment index is one of the three components of the transportation index. The water treatment index depends on the total number of water treatment installations in the country and the number needed. If the number needed is equal to the number of existing installations, the water treatment index will move gradually to 100.
The transportation index tends to move in the direction of the lower of the three partial indexes: the road index, the railroad index and the water treatment index.
It does not make sense to increase only one of the three components because the transportation index will remain similar to the lowest of the three.

Increasing the water treatment index is easy: just build new water treatment installations and the index will increase.
Waterzuivering Dit is een voorziening die gebruikt wordt om het water drinkbaar te maken. Zorg ervoor dat je genoeg van dit soort installaties hebt in het land.
Waterzuiveringinstallaties Dit zijn voorzieningen die gebruikt worden om het water drinkbaar te maken. Zorg ervoor dat je genoeg van dit soort installaties hebt in het land.
wdesktopsettings Change Appearance
Weapon Quality Weapons have a quality that depends on the production process and on the upgrading process that have taken place after the weapons became a part of the unit. Quality can be upgraded to high levels and the average quality of all the weapons in the unit is a major factor in the fighting level of the unit.
Welvaarts index Dit is een gecombineerde index die een goede indicatie geeft over hoe het met de werkers en de bedrijven in het land gaat. Het hangt af van het inkomens niveau en de qualiteit en de effectiviteit van hun werkomgeving. Als het welvaarts niveau omlaag gaat, kunnen mensen minder gemotiveerd worden en dan zal de productiviteit van het bedrijf dalen.
Wereld markt de wereldmarkt is de plaats waar alle materialen automatisch worden aangeboden voor verkoop en waar de meeste materialen worden aangeboden en verhandeld. Sommige goederen worden verhandeld op de lokale- en de gemeenschappelijke markt, maar alles dat verkocht of gekocht wordt buiten contracten om wordt verhandeld op de wereld markt. De markt is gebaseerd op vraag en aanbod, en prijzen gaan op en neer. Prijzen hangen ook af van de qualiteit van de producten en hoe dringend de vraag is. Onmiddelijke orders worden meteen verhandeld als het product verkrijgbaar is. Als producten verkrijgbaar zijn, worden onmiddelijke orders met hoge prioriteit verhandeld tijdens normale handel. Onmiddelijke orders worden uitgevoerd op hogere prijs.
Wereld munt De wereld munt is de Dolleuro. In veel plaatsen in het spel gebruiken we $E om bedragen in Dolleuros te laten zien. We gebruiken ook op sommige plaatsen $ maar de intentie is hetzelfde. Op dit moment gebruiken alle landen dezelfde munt.

Hoe speel ik Simcountry?