Simcountry Home   Simcountry Documentation   Simcountry Documentation   Simcountry Terminology
online games, multiplayer games
spacing
bullet Simcountry is an Online Digital World where you are the President of a country.
spacing
bullet No download needed!
spacing
What is Simcountry?
Beginners Info
What is Simcountry?

Simcountry terminologie en veel gebruikte woorden in het Nederlans

The most often used terms in simcountry are explained here. If you can't find what you are looking for, please contact The Gamemaster. This list is maintained daily.

Output Product This is the product that is produced by this corporations. Each corporations currently produced one single product.
Overheidsdiensten Dit zijn overheidsdiensten die meedoen in het draaiend houden van een goede regering. Het aantal diensten en de kosten ervan hangen af van de populatie. Hoe rijker het land, hoe actiever die diensten zijn. Vreedzame landen zullen nog meer overheidsdiensten hebben.
Overheidsindexcijfer Het overheidsindexcijfer is een indicatie van hoeveel van de totale productie besteed wordt in het land door de overheid. Hoe meer het land uitgeeft, des te lager is dit indexcijfer. In een sterke economie daalt het percentage overheidsuitgaven en dan zal het indexcijfer toenemen.
Package Key Once you create the asset package, you will receive an asset key which is a unique code that can be given or traded with anyone. Anyone who has the Package Key can login into simcountry and claim the asset. Assets can of course be claimed once and once this is done, the asset will be added to the account of the new owner.
paymentExpected Payments
paymentIndication Payments
paymentSucceeded Payments
pbestpres Best Presidents
pbestwarlords Best Warlords
pcdel Communication Center
pcfind Communication Center
pcfindagain Communication Center
pcfindbetter Communication Center
pclist Communication Center
pcnew Communication Center
pcorps Corporations
pdepartments Department of ...
peaceTreatyExpiresSummary The peace treaty between @peaceTreatyExpiresSummaryOffering@ and @peaceTreatyExpiresSummaryAccepting@ expires in @peaceTreatyExpiresSummaryMonth@ month.
peaceTreatyExpiresTitle Peace treaty between @peaceTreatyExpiresTitleOffering@ and @peaceTreatyExpiresTitleAccepting@ expiring
pempire The Empire
Pending Efficiency Upgrades Pending upgrades are upgrades that have been requested but not delivered yet. The reason may be the delivery time of such upgrades or it is the result of shortages of upgrades on the market. Shortages can cause long delays in the delivery of the upgrades.
Pending Quality Upgrades Pending upgrades are upgrades that have been requested but not delivered yet. The reason may be the delivery time of such upgrades or it is the result of shortages of upgrades on the market. Shortages can cause long delays in the delivery of the upgrades.
Pensioen Maand inkomen per gepensioneerde Het pensioen fonds investeerd de pensioen contributies die worden betaald door de werkers om inkomen voor gepensioneerde werkers de genereren. Het geinvesteerde geld genereert een maandelijks inkomen dat wordt betaald aan alle gepensioneerde werkers. Een deel van het geld wordt geinvesteerd in de aandelen markt en een deel genereert een vast inkomen als uitgeleend geld aan de wereld bank.
Pensioen percentage van een laaggeschoolde arbeiders maand salaris Dit is een indicatie van de qualiteit van de pensioenen in het land. Het wordt laten zien als een percentage van het salaris van een laag geschoolde arbeider. Hoe hoger het is, hoe beter de pensioenen worden betaald in het land.
People available for transfer This is the number of people that are available for transfer out of the country. The number depends on the population of the country but the population cannot drop under 20 millions.
It means that the number available for transfer is the population less 20 millions. If the populations is <20 millions, the number is zero and no transfer is possible.
People Migrated last month People can migrate from one country to another. It happens when conditions in the country are very good (immigration) or the conditions are bad (emigration). This shows the number of people who migrated last month. (positive or negative).
Percentage of Shares owned This is the percentage of shares you own in this corporation. If the corporation is not a public corporation, you probably own 100%.
Percentage werkelozen Dit is het percentage van de werkers die werkeloos zijn. Hoe meer mensen werkeloos zijn, hoe meer het land betaald aan sociale zekerheid. Werkeloze mensen verlagen de verzekerdheid in de economie en halen de welvaart omloog. Hoge werkeloosheid resulteert in een lagere score. De werkeloosheids index is een sterke factor in de score van het land.
pfedit Public Profile
pfupdate Public Profile
pgalaxy Country Space Program
plog Simcountry
plogplay Home
plogvisiting Home
pmap Maps
pmdel Communication Center
pmessages In-game Messages
pmilunits Military Units
pmlist Communication Center
pmnew Communication Center
pmoney Country Assets & Money
pmreply Communication Center
pmview Communication Center
pnb News Preferences
pnewspaper Local News
pnp News Preferences
pnpsort News Preferences
Positie Dit getal laat zien waar je staat op de wereld lijst. Als je nummer 1 bent, sta je bovenaan de lijst. Het tweede getal, met een + of - ervoor, laat zien waar je eerst stond. Dus als je eerste nummer 5 is en de tweede +1 betekent dat dat je vorige maand nummer 6 stond en 1 omhoog bent gegaan.
ppCardPayment Payments
ppedit Public Profile
ppIPN Payments
ppupdate Public Profile
ppview Public Profile
ppview2 Public Profile
prefabSites My Site
presBoycottCon  @conCount@ presidents voted against it.
presBoycottLevel1 The country and its corporations cannot trade Services on the World Market.
presBoycottLevel2 The country and its corporations cannot trade Services, HighTech Services, Chemicals, Oil and Computers on the World Market.
presBoycottLevel3 The country and its corporations cannot trade any product on the World Market.
presBoycottPro A boycott against your country "@cntrName@" is supported by @proCount@ presidents.
President De president is diegene die alle besluiten neemt omtrent het land. Als je het spel speelt, ben jij de president van het land. Jij hebt de macht om besluiten te nemen en hebt vele verantwoordelijkheden. De president kan een imperium hebben, wat een groep veroverde landen is en is in dat geval president van alle landen in het rijk.
President Name Momenteel nog geen beschrijving
Price No description available yet
Prijs Dit is het geldbedrag dat berekend is als prijs voor de winnaars. De eerste prijs is hoger dan alle anderen, gevolgd door een aantal tweede niveau prijzen en meer lagere prijzen. Het bedrag van de prijzen en het aantal prijzen hangt af van het aantal spelers maar is kort geleden vast gezet op de meeste werelden. Hoe meer mensen spelen, hoe meer prijzen er te winnen zijn. Prijzen zullen 1 keer per maand betaald worden.
Prijs/Verdiensten ratio Dit is de waarde van een aandeel, gedeeld door de winst per aandeel. Het is een meting van de winstgevendheid van een bedrijf. Een laag prijs/verdiensten ratio betekend dat het bedrijf winstgevend is. Als de winst per aandeel stijgt, neemt de prijs/verdiensten ratio af. Als aandelen duurder worden door de vraag op de markt neemt de prijs/verdiensten ratio toe.
Privately Held Corporations Private corporations are owned by an enterprise. These corporations reside of course in a country but that country does not own the corporation. The corporation pays salaries to workers in the country and also pays taxes on its profits. In addition, private corporations pay part of their revenue to the country. Private corporations are beneficial for the country as they create many jobs and high income. Private corporations can upgrade to a higher level than state corporations and as a result, they become more profitable. In addition, private corporations make it possible for the country to rehabilitate people who are disabled and return them into the job market. They also function in stimulating house wives to return to the job market and the result is a higher participation of the population and a far better potential to develop the country even further.
Priv� Prive bedrijven zijn eigendom van een onderneming. Deze bedrijven verblijven natuurlijk in een land, maar dat land is niet de eigenaar van het bedrijf. Het bedrijf betaalt salarissen aan de werkers van het land en betaalt ook belasting over de inkomsten. Daarbovenop, prive bedrijven betalen een deel van de opbrengst aan het land. Prive bedrijven zijn voordelig voor het land omdat ze veel werk en hoge inkomens verzorgen. Prive bedrijven kunnen verbeteren tot een hoger niveau dan staats bedrijven en als resultaat maken ze meer winst. Prive bedrijven maken het mogelijk voor een land om arbeidsongeschikten terug te laten gaan naar hun werk. Hetzelfde geld voor huisvrouwen. Zodoende wordt de werkende bevolking groter en is de potentiele groei veel groter.
Priv�bedrijven Dit zijn bedrijven in eingedom van priv�ondernemingen. Zij bevinden zich in het land maar zijn eigendom van de onderneming. Ze kunnen door een land verkocht zijn of een onderneming heeft ze in een bepaald land gebouwd. Priv�bedrijven zijn goed voor het land en dragen een groot deel van hun opbrengsten over aan het land. Ze zorgen er ook voor dat vele arbeidsongeschikten en huisvrouwen terug keren op de arbeidsmarkt.
Produced Quality This is the quality of the product that was produced by the corporation in the last month. The quality is between 100 and 260. At 200, the product has a quality which is twice the quality of the original products. If these products are offered at 200% (twice the original price), they will look the same as a product of quality 100 for the price of 100. If offered at 190%, these products will look cheap. In this way, corporations are encouraged to produce at a high quality and try to get very high prices for their products or use the high quality to compete on the market.
Product Availability Momenteel nog geen beschrijving
Product Market Price This is the current market price of the product. The price is used here as a reference to show the offer price in comparison with the current market price.
Product qualiteit Dit is de gemiddelde qualiteit van grondstoffen die het bedrijf in voorrraad heeft. Producten zijn verkrijgbaar in standaard qualiteit 100 of hoger. Als je de productie processen verbeterd zal de qualiteit omhoog gaan. Als je hogere qualiteit grondstoffen koopt, zie je dat in deze kolom en verhoogt het de qualiteit van de producten die dit bedrijf maakt.
Product schaarste Dit laat zien hoeveel product er verkrijgbaar is bij het bedrijf. De producten zijn grondstoffen die nodig zijn voor de productie. Als de getallen groen zijn betekent dat dat er genoeg producten zijn om de komende maand nog te kunnen produceren. Als de getallen rood zijn, zijn er niet genoeg grondstoffen meer om nog een maand door te produceren en is er het gevaar dat het bedrijf de productie moet stoppen. Meestal zijn orders al geplaatst maar nog niet geleverd door tekorten. Je kan de orders verwisselen voor onmiddelijke orders (met hoge prioriteit) of een hoger bod. In beide gevallen betaal je meer voor de producten.
Producten die per maand worden achtergehouden voor contracten Als een bedrijf eigen vaste contracten heeft met anderen voor het leveren van producten, moet het een deel van de productie achterhouden zodat het aan zijn vaste contracten kan leveren. Het overige deel van de productie kan aangeboden worden op de markt. Het achterhouden van producten die de bedrijven nodig hebben voor hun contracten kan automatisch worden ingesteld. Zoek de automatiseringspagina voor de instelling van deze eigenschap voor al jouw bedrijven.
Producten in voorraad Dit is het aantal producten dat een bedrijf in voorraad heeft. De reden hiervoor kan zijn dat het nog niet verkocht is of het was achtergehouden voor contracten of achtergehouden voor een andere reden om later te worden verkocht.
Productie Deze kolom laat de productie niveau's in de bedrijven zien als een percentage van de volle capaciteit. Het productie niveau hangt af van de verkrijgbaarheid van rauwe materialen, van werknemers in het bedrijf en de welvaart van de werknemers in het bedrijf. De welvaart hangt grotendeels af van de salarissen. Zelfs met rauwe materialen en 100% ingehuurde werknemers, kan het productie niveau onder 100% zijn. Productie niveau's kunnen hoger dan 100% zijn als de salarissen heel hoog zijn maar ze zullen nooit 150 of 200% halen.
Productie instalatie Elk bedrijf heeft een productie faciliteit nodig. Als je een nieuw bedrijf bouwt, wordt zo een productie faciliteit gebouwd. Soms is zo een productie faciliteit een grote fabriek, soms is het een enorme boerderij met alle nodige spullen. Je kan ook een bedrijf bouwen die zulke productie faciliteiten bouwt. In een groeiende wereld economie zullen ze nodig zijn.
Productie niveau vorige maand Dit is het percentage van de productie afgelopen maand. Bij de maximale productie is dit 100% of in sommige gevallen zelfs een beetje hoger.
Productie vorige maand Dit is het aantal producten dat het bedrijf afgelopen maand heeft geproduceerd.
Productiekwaliteit Dit is de kwaliteit van het product dat een bedrijf produceert. Het is afhankelijk van de kwaliteit van de goederen die gebruikt zijn voor het productieproces en de kwaliteit van het bedrijf. Als de kwaliteit van het bedrijf wordt verbeterd, neemt de kwaliteit van de producten ook toe. Producten met een hoge kwaliteit kunnen voor een hogere prijs worden verkocht op de markt en doen de winstgevendheid van het bedrijf ten goede.
Productieproces effectiviteit Het productieproces van een bedrijf kan worden verbeterd. Aan het begin staat het effectiviteitsniveau op 100. Je kunt een bedrijf verbeteren door verbeterde producten te kopen en de effectiviteit te verhogen. Dit leidt tot een kleiner aantal werknemers. Het aantal laagopgeleide werknemers neemt af en het aantal hoogopgeleide neemt toe. Dit zal op zijn beurt weer leiden tot verhoogde effectiviteit en een grote winst. Het bedrijf produceert goedkoper en kan ervoor kiezen om de prijs te verlagen waardoor het product meer wordt verkocht.
Productieproces kwaliteit Een bedrijf start met een productieproces dat alle producten produceert met een kwaliteit van 100. Als het bedrijf wordt verbeterd met 1 punt naar 101,dan zal de kwaliteit van de producten ook 101 worden. Het kwaliteitsniveau kan ook toenemen zodra het bedrijf grondstoffen van hogere kwaliteit gaat gebruiken in het productieproces. Een bedrijf bepaalt zelf welke grondstoffen ze gebruiken.
Products Available This is the available materials to make the product of your choice.
Products Needed These are the materials that are needed to make the product of your choice.
Products Unpacked Momenteel nog geen beschrijving
Profit Contributions by State Controlled Corporations This is the percentage of profit that state controlled corporations are paying the country. The amount is not a tax but rather a percentage of the net profit that is transferred to the country. The corporations are owned by the country and with this feature, they transfer some of their cash to the owner.
Profit Payments It is possible to set the level of profit payments for all the corporations you own. Profit payments are in fact dividends that are paid by the corporations to their owners if they are profitable. Profit payments will only take place if the corporation is free of debt and its cash level is sufficient to allow the purchase of raw materials and payment of salaries. In public corporations, the amount of profit payments is divided between the share owners and each receives equal amount per share he/she owns.
Propose Contract You can fill here in the name of the country you want to contract with.
Proposed Contracts This is the proposed product quantity for this contract.
psitemap_xs Government
Publiek aanbod Een bedrijf kan zijn aandelen aanbieden aan het publiek, ze verkopen op de aandele markt. De eerste keer dat dit gebeurd heet een IPO of Initial Public Offering. Na de IPO, worden de aandelen van het bedrijf voor de eerste keer verhandeld op de aandelen markt. Een publiek aandelen aanbod kan gedaan worden door nieuwe aandelen aan te bieden of door, al bestaande eigen aandelen te verkopen. Als nieuwe aandelen worden verkocht, krijgt het bedrijf de winst van de verkoop. Als bestaande aandelen worden verkocht, krijgen de bestaande aandeelhouders de winst van deze verkopen.
pvlist Voting
pvnew Voting
pvrec Voting
pwar War and the Army
Quality of Products When the country is ordering products for use by the citizens and for government functions, it can specify the quality of the products it wants.
The quality of the products will influence the welfare index of the country.
Quality of Supplies This is the quality of supplies ordered by the country. You can easily control the quality by entering the required quality on the quality page in the trade menu.
quickaccount Signup
Railroad Index The railroad index is one of the three components of the transportation index. The railroad index depends on the total length of railroads in the country and the length of railroads needed. If the length needed is equal to the length of the existing railroads, the railroad index will move gradually to 100.
The transportation index tends to move in the direction of the lower of the three partial indexes: the road index, the railroad index and the water treatment index.
It does not make sense to increase only one of the three components because the transportation index will remain similar to the lowest of the three.

Increasing the railroad index is easy: just build new railroads and the index will increase.
Raise Cash Level of Corporation This field is used to specify the required cash level in the corporations. It is done for all the corporations at once and is a way to solve any possible cash requirements by corporations. If the required level is lower than the cash in any corporation, that corporation will not receive any cash injections. The function is one of many that are intended to simplify the management of corporations.
Raw Materials Purchased from Local Corporations This is the cost of the purchase of raw materials from corporations in the country itself. Purchasing of raw materials from your own corporations is mostly done if the corporations have large quantities of raw materials that they do not need. The materials are added to the stock of the country and are used as a strategic reserve. The materials can be sold back on the market or to other corporations in the country that may need them to prevent shortages if there are shortages of these materials on the world market.
Raw Materials Purchased from own Corporations This is the amount of money paid to corporations that are controlled by the enterprise, for materials that were sold by these corporations to the enterprise.
Raw Materials Sold to own Corporations This is the amount of money paid by corporations that are controlled by the enterprise, for materials that were sold by enterprise to these corporations.
rcmacceptemb Trade Countries & Enterprises
rcmacceptmmb Cash Market
rcmacceptpmb Population Transfers
rcmlistemb Trade Countries & Enterprises
rcmlistmmb Cash Market
rcmlistpmb Population Transfers
rcmmain Trade Countries & Enterprises
rcmmyemb Trade Countries & Enterprises
rcmmyemo Trade Countries & Enterprises
rcmmymmb Cash Market
rcmmymmo Cash Market
rcmmypmb Population Transfers
rcmmypmo Population Transfers
rcmnewemb Trade Countries & Enterprises
rcmnewemb2_cConfirmFunction embConfirmed2()
rcmnewemb2_cConfirmText Continue
rcmnewemb2_cHead Game Level Awards
rcmnewemb2_cLine1  
rcmnewemb2_cLine2 You are about to place a bid on a Country.
rcmnewemb2_cLine3  
rcmnewemb2_cLine4 Please note you will NOT receive Game Level Awards (Gold Coins) if your Game Level increases in the 30 days after this country was purchased!
rcmnewemb2_eConfirmFunction embConfirmed2()
rcmnewemb2_eConfirmText Continue
rcmnewemb2_eHead Game Level Awards
rcmnewemb2_eLine1  
rcmnewemb2_eLine2 You are about to place a bid on an Enterprise.
rcmnewemb2_eLine3  
rcmnewemb2_eLine4 When your bid is accepted and the enterprise is yours, your Game Level might increase in the near future because of this purchase.
rcmnewemb2_eLine5 Please note you will NOT receive Game Level Awards (Gold Coins) if your Game Level increases in the 30 days after this enterprise was purchased!
rcmnewemb_cCancelText Cancel
rcmnewemb_cConfirmFunction embConfirmed()
rcmnewemb_cConfirmText Continue
rcmnewemb_cHead Bid Coins for Countries or Enterprises
rcmnewemb_cLine1  
rcmnewemb_cLine2 You are about to place a bid on a Country on the Cash Market.
rcmnewemb_cLine3  
rcmnewemb_cLine4 When your bid is accepted and the country is yours, the country must be extended by 1 month for @strip(COINS_PER_MONTH)@ Gold Coins.
rcmnewemb_cLine5 Please accept or refuse.
rcmnewemb_eConfirmFunction embConfirmed()
rcmnewemb_eConfirmText Cancel
rcmnewemb_eHead Bid Coins for Countries or Enterprises
rcmnewemb_eLine1  
rcmnewemb_eLine2 You are about to place a bid on an Enterprise on the Cash Market.
rcmnewemb_eLine3  
rcmnewemb_eLine4 When your bid is accepted and the enterprise is yours, the enterprise must be extended by 1 month for @strip(COINS_PER_MONTH)@ Gold Coins.
rcmnewemb_eLine5 Please accept or refuse.
rcmnewemo Trade Countries & Enterprises
rcmnewmmb Cash Market
rcmnewmmo Cash Market
rcmnewpmb Population Transfers
rcmnewpmo Population Transfers
rcmnewpmoCancelText Cancel
rcmnewpmoConfirmFunction pmoConfirmed()
rcmnewpmoConfirmText Confirm
rcmnewpmoHead Selling Population
rcmnewpmoLine1  
rcmnewpmoLine2 If you are selling off your population, some age groups will be depleted.
rcmnewpmoLine3 It has also a major adverse effect on the welfare index of the country.
and will cause massive emigration from your country.
rcmnewpmoLine4  
rcmnewpmoLine5 Please confirm to continue!
rcmnewwemo Trade Countries & Enterprises
rcmnewwmmo Trade Countries & Enterprises
rcmnewwpmo Population Transfers
rcmsrchemo Trade Countries & Enterprises
rcmsrchmmo Cash Market
rcmsrchpmo Population Transfers
Receive advice at login You receive a popup when you access your country and there is one or more parameters that needs improvement. We strongly recommend to keep this feature on.
recruitingGift Simcountry
redirecturl My Site
Reduce Cash Level of Corporation No description available yet
Reduct Offer Price Momenteel nog geen beschrijving
Relief Score This is the score of the country as a relief supplier. It shows the position of the country between the nations that are most helpful in supporting other countries after a disaster.
RELwhatRESOURCESARRIVED @tbuff1@ @tbuff2@ arrived in @tbuff3@ flight@tbuff4@ from @tempURL@
Remote Depot A remote depot can be setup in foreign countries and it can be used to store ammunition and other materials that will be delivered by supply units to your army units that reside on that area. The depot can be setup if you own the country or if you get permission from the president of the country to setup the remote depot.
Rente op uitstaande leningen Dit is het bedrag dat wordt betaald als rente op uitstaande leningen. Het bedrag is afhankelijk van de totale geleende hoeveelheid en rentepercentage. Als dit bedrag erg groot wordt, dan wordt het moeilijker voor de economie van een land om te blijven groeien. Investeringen is echter zeer belangrijk en geen enkel land kan zonder grote leningen overleven.
Request Number Of Gold Coins The amount of gold coins you are requesting in direct trade.
Requesting Game Money The amount of game money you are offering to trade for gold coins in direct trade.
Required Game Level This is the game level that is required when you build one of these corporations. More sophisticated products require higher game levels.
Required population after the transfer This is the number of people that must remain in the country after the transfer. If the population number is less than one million higher than that limit, population transfer cannot take place.
resetreg Simcountry
Retract Offered Products Momenteel nog geen beschrijving
Road Index The road index is one of the three components of the transportation index. The road index depends on the total length of roads in the country and the length of roads needed. If the length needed is equal to the length of the existing roads, the road index will move gradually to 100.
The transportation index tends to move in the direction of the lower of the three partial indexes: the road index, the railroad index and the water treatment index.
It does not make sense to increase only one of the three components because the transportation index will remain similar to the lowest of the three.

Increasing the road index is easy: just build new roads and the index will increase.
Roads Changing the percentage will not remove any roads in your country. It will only influence the percentage of the roads that will be shown on the map.
rulesdoc Documentation - Game Basics
Salaris Dit laat het gemiddelde salaris niveau zien dat aan alle catagorien werkers wordt betaald. Salaris niveau's worden constant bijgewerkt. Als een bedrijf succesvol is en goede winst maakt zullen de salarissen stijgen. Als een bedrijf niet genoeg verkoopt en verlies maakt zullen de gemiddelde salarissen dalen. Spelers kunnen de automatische salaris veranderingen stoppen en zelf de hoogte ervan kiezen
Sale Strategy This part is about deciding on a sale strategy for all the corporations you control in one single setting. The sale strategy is important because it has a major influence on your capacity to sell the products that are produced by your corporations and receive a reasonable price. Setting the sale strategy for all the corporations does not mean that the setting will be the same for all but rather, the setting may be different but the method used to decide on it in each corporation, is the same.
scBoycottCon  @conCount@ members voted against it.
scBoycottNuclearFacilities The country and its corporations cannot trade Uranium and Plutonium.
scBoycottNuclearWeapons The country and its corporations cannot trade nuclear weapons.
scBoycottPro A boycott against your country "@cntrName@" is supported by @proCount@ members of the Security Council.
School Index The school index is one of the three components of the Education index. The school index depends on the number of elementary schools in the country and the number needed. If the number needed is equal to the number available, the school index will move gradually to 100.
The education index tends to move in the direction of the lower of the three partial indexes: the school index, the high-school index and the university index.
It does not make sense to increase only one of the three components because the education index will remain similar to the lowest of the three.

Increasing the school index is easy: Build new schools but always make sure you have teachers. If you don't have the teachers you need, some schools will be closed.
School kinderen Dit is een groep kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Ze gaan allemaal 8 jaar naar school, te beginnen met de kleuterschool. Bijna al deze kinderen zullen later naar de middelbare school gaan.
Schuld van de onderneming Dit is de totale schuld van een onderneming. Ondernemingen sluiten leningen af om nieuwe bedrijven te kunnen betalen en bedrijven die ze opkopen. Schuld neemt rente met zich mee en rentebetalingen belemmeren de winstgevendheid van een onderneming.
Schulden van het land  Dit is het bedrag dat het land schuldig is aan de wereldbank of aan andere spelers. Het bestaat uit schulden en het land betaald er rente over. Je kunt de leningen die je hebt afgesloten bekijken met het percentage rente dat je over hen betaald en de data waar zij voor moeten worden afbetaald. Leningen zijn prima zolang je investeert in groei van je inkomen op de lange termijn. Hoge leningen en een laag inkomen, leiden tot meer leningen en uiteindelijk zelfs tot faillissement.
scMemberAddedMail Dear @scMemberFirstName@ @scMemberLastName@, Congratulations. You have been elected as member of the Security Council on @scWorldName@ for a period of @scMembershipMonths@ game months. Please use your wisdom to make @scWorldName@ a better world. Good Luck, The Gamemaster. This message was intended for @thisRecipient@. To unsubscribe click: https://www.simcountry.com/cgi-bin/cgip?unsubscribe&miEmailAddress=@thisRecipient@.
scMemberAddedMessage Dear @scMemberFirstName@ @scMemberLastName@,

Congratulations. You have been elected as member of the Security Council for a period of @scMembershipMonths@ months.
Please use your wisdom to make this a better world.
scMemberAddedNews @scMemberFirstName@ @scMemberLastName@ is a dedicated President of @scCountryList@. The president accepted the membership for a period of @scMembershipMonths@ months.

Hoe speel ik Simcountry?