Simcountry Home   Simcountry Documentation   Simcountry Documentation   Simcountry Terminology
online games, multiplayer games
spacing
bullet Simcountry is an Online Digital World where you are the President of a country.
spacing
bullet No download needed!
spacing
What is Simcountry?
Beginners Info
What is Simcountry?

Simcountry terminologie en veel gebruikte woorden in het Nederlans

The most often used terms in simcountry are explained here. If you can't find what you are looking for, please contact The Gamemaster. This list is maintained daily.

IT_8_3_3 Gebruik je land en een enterprise voor een waardevol portfolio. De grootste bedrijven kunnen verkocht worden voor Gold Coins op de Cash Markt.
IT_9_1_1 Een land opbouwen kost veel geld.
IT_9_1_2 Je kan proberen de inkomsten en uitgaven meteen in balans te houden maar je kan ook beginnen met een grote lening en daardoor sneller ontwikkelen.
IT_9_1_3 Je inkomsten moeten snel groeien em de kosten en rente op leningen te dekken.
IT_9_2_1 Bekijk de financieele paginas en leer de betekenis van de getallen.
IT_9_2_2 De balans tussen inkomsten en uitgaven is essentieel. Als je een grote schuld opbouwd kan je land failliet gaan.
IT_9_2_3 Observeer de uitgaven voor defensie, onderwijs en gezondheidszorg. Vraag belasting om je inkomsten te verhogen. Veel winstgevende bedrijven verhogen de inkomsten uit belasting en dividend.
IT_9_3_1 De geldmarkt kan gebruikt worden om leningen af te sluiten voor landen en bedrijven.
IT_9_3_2 Als je veel geld in cash hebt kan je je geld uitlenen.
IT_9_3_3 Inkomsten uit rente verbeteren de financiele positie. Ervaren gebruikers lenen grote bedragen aan andere spelers en hebben voordeel uit de hoge inkomsten.
Jaarlijks salaris van een laag niveau arbeider Dit is het jaarlijkse salaris van een laag geschoolde arbeider. De sociale zekerheids betalingen zijn ingesteld als een percentage van dit betalings niveau. Als deze salarissen stijgen dan zullen de sociale zekerheids betalingen ook stijgen.
jxConfigureDesktop Change Appearance
jxConfigureGadgets Desktop Gadgets - Add or remove content
jxConfigureThemes Desktop Themes
kbbestceos Kebir Blue Best CEOs
kbbestpresidents Kebir Blue Best Presidents
kbinfo Kebir Blue
Koopstrategie Deze lijn toont de strategie van het bedrijf om grondstoffen te kopen die het nodig heeft voor het productieproces. In de meeste gevallen is deze strategie beste prijs of marktprijs. Een gebruiker kan deze strategie echter veranderen. Beste prijs garandeert geen snelle levering. Een garantie is nooit mogelijk aangezien producten niet in voorraad kunnen zijn en niet beschikbaar op de markt. De snelste manier om aan producten te komen, als ze beschikbaar zijn, is door 'onmiddellijk' te kopen. Hier zit echter wel een boete op, je betaalt namelijk een hogere prijs.
Kosten van de sociale zekerheid per jaar Dit zijn de totale kosten van de sociale zekerheid voor het huidige jaar. Het hangt af van het aantal mensen die sociale zekerheids betalingen ontvangt.
Kosten van de sociale zekerheid per maand Dit zijn de totale kosten van de sociale zekerheid voor de huidige maand. Het hangt af van het aantal mensen die sociale zekerheids betalingen ontvangt. Niet alles is betaald door de regering, een deel wordt door middel van contributies betaald.
Kosten van Defensie Dit is de hoeveelheid geld dat wordt besteed aan het leger in de huidige maand. Het wordt aangegeven in miljoenen. Het bedrag dat hier wordt aangegeven, wordt gebruikt voor onderhoud aan het hele leger, inclusief de salarissen van alle soldaten en officiers. Het bedrag dat wordt uitgegeven voor de aankoop van een nieuw wapen, munitie en het bouwen van militaire basissen, fortificaties en vliegdekschepen wordt er niet bij opgeteld.
Kosten van Gezondheidszorg Dit zijn de huidige kosten van de gezondheidszorg. Het is gebaseerd op het aantal ziekenhuizen in het land en de kosten van andere materialen en diensten die nodig zijn om deze ziekenhuizen draaiend te houden. De meeste kosten zitten in de salarissen van de ziekenhuis medewerkers en deze kosten gaan mee met de salarissen van het land. Het resultaat is dat de kosten van gezondheidszorg op en neer kunnen gaan zonder dat er ziekenhuizen bij komen of worden weggehaald. Het eenmalige bedrag om een ziekenhuis te bouwen is niet inbegrepen. De oorlogs ziekenhuizen en speciale klinieken worden ook bij het totale aantal ziekenhuizen opgeteld.
Kosten van het kopen van bedrijven Dit is het bedrag dat vorige maand werd betaald voor het kopen van bestaande bedrijven van een andere president of van een land. De prijs kan heel hoog oplopen. Het kan tussen een paar en honderden miljarden zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat was betaald aan een land toen de onderneming het bedrijf het land uit verplaatste of besloot het te sluiten. Een bedrijf verplaatsen of een bedrijf sluiten verricht schade aan het land, de onderneming moet het land compenseren voor de schade. De compensatie is 50% van de waarde van het bedrijf met een minimum van 50 miljard.
Kosten van nieuwe bedrijven Dit is het bedrag dat vorige maand werd betaald voor het opzetten van nieuwe bedrijven. Het zijn de kosten van de bouw van een productie faciliteit plus 100 miljard per bedrijf die wordt gegeven als startkapitaal. De kosten van een productie faciliteit kan flink verschillen. Ze worden gekocht op de markt (in de meeste gevallen) en de prijs hangt af van de voorraden en vraag op de markt. er kunnen per maand maximaal 3 bedrijven opgezet worden als er boosters worden gebruikt.
Kosten voor het bouwen van nieuwe staatsbedrijven. Het bouwen van een staatsbedrijf kost erg veel geld, maar is afhankelijk van het soort bedrijf. High-tech industrie of een oliebedrijf zijn duurder dan landbouwbedrijven. Het is bovendien ook afhankelijk van de vraag en aanbod naar productiefaciliteiten.
Kwaliteit van het product Dit is de kwaliteit van de producten geproduceerd door het bedrijf. Standaard is de kwaliteit 100 wat de meeste bedrijven hebben. Het is echter mogelijk om meer te investeren in het bedrijf en zo het kwaliteitsniveau doen toenemen. Producten van hogere kwaliteit zijn gemakkelijker om te verkopen. Zelfs als hun prijs hoger is kunnen deze worden verkocht. Een voorbeeld: Als de kwaliteit van een product 150 is dit 50% meer dan de meeste producten. Het kan worden verkocht voor een 30% hogere prijs en zal 20% goedkoper worden beschouwd dan de standaardprijs bij een kwaliteit van 100.
Kwaliteit van jouw productieproces Dit is de kwaliteit van het productieproces. Het laat zien wat het productieproces doet aan kwaliteit. De kwaliteit hangt af van de gebruikte grondstoffen en de kwaliteit van het productieproces. Als de gemiddelde kwaliteit van de grondstoffen 100 is en de kwaliteitsindex van het bedrijf 110, dan zullen de producten een kwaliteit van 110 hebben. Als de gemiddelde kwaliteit van grondstoffen 102 is, zal de kwaliteit van de afzet 2% beter zijn. Dus en de grondstoffen en de kwaliteit van het productieproces be�nvloeden de kwaliteit van de producten.
Laatst betaalde product prijs Dit is de betaalde prijs voor het product in de laatste transactie. De prijzen veranderen met de verkrijgbaarheid op de markt en de aangeboden product qualiteit. Prijs schommelingen zijn gelimiteerd tot een aantal procent per spel maand.
Latest Market Price This is a very recent market price for this product. The market price depends on the total supply and demand for the product and can change from one minute to another.
Lening afloop datum Dit is de datum dat de lening terugbetaald moet worden. Leningen zijn altijd voor een bepaalde periode. Prive leningen worden geregeld met 3e partijen en leningen die verkregen worden op de markt hebben altijd een eind datum. De meeste leningen duren tussen de drie en tien jaar.
Lening rente Dit is het percentage rente dat per jaar betaald moet worden over deze lening. Rente betaling worden berekend en maandelijks betaald. Het rente niveau hangt af van hoeveel geld je al schuldig bent. Hoe meer leningen je neemt, hoe hoger het rente percentage wordt. De rente bij prive geregelde leningen moet afgesproken worden tussen de 2 partijen. Aangeboden leningen door landen kunnen verschillende rente's hebben en kunnen een verschillende rente strategie gebruiken. Rente's zijn op het moment laag. De meeste leningen die gegeven worden door spelers dragen een rente van 1%
Lening terugbetalen Deze link kan gebruikt worden om de lening terug te betalen. Leningen worden automatisch terugbetaald op de afloop datum. Je kan besluiten om de lening eerder te betalen. Een reden daarvoor kan zijn dat je het geld hebt, of een lening kan krijgen met lagere rente. een lening te vroeg terugbetalen kost wel 1,5 % extra. Snelle vervanging van leningen zal iets meer kosten.
Lenings bedrag Dit is het geldbedrag dat is uitgegeven als lening. Het bedrag staat in $E genoteerd. De meeste wereld bank leningen aan bedrijven zijn een aantal miljarden. Dit wordt gedaan om het aantal leningen te verminderen.
Levensverwachting Dit is de verwachtte leeftijd voor mensen in het land. Hoe beter het leven is, hoe langer mensen zullen leven. Een goed gezondheidszorg systeem heeft goede invloed op de levensverwachting en de sterfte cijfers zullen zakken. Een ander resultaat van een langer leven is dat de sociale zekerheid en pensioenen langer betaald moeten worden aan meer mensen.
listborder Gadget List borders
listdataforeground Gadget List text color
listheaderbackground Gadget List Header background
listheaderforeground Gadget List Header text color
livechat Live Chat
livechatjoinHead Live Chat
livechatjoinLine2 You must be a member to join the Live Chat.
loadDocument Documentation
loadImage Documentation
loadIntro Simcountry
loadScreen Tutorial
loadTutorial Tutorial
Loans given to others This is the amount of money that was loaned to other countries and corporations. The loans are part of the net cash of the country.
Locale markt Dit is een groep landen en ondernemingen die hebben besloten om hun handel met elkaar te regelen. Hoe meer ze onderling kunnen handelen, hoe beter. Ze proberen de verkoop van hun producten op de internationale markt te beperken om minder afhankelijk te worden van producten van de internationale markt.
login Login
logincc Login
loginRequest Login
loginWorldRequest Login
logoffRequest Signoff
Lokale markt De lokale markt is de handel van producten die geproduceerd zijn door bedrijven in een land of in een onderneming. Bedrijven in een land of onderneming proberen zoveel mogelijk van wat ze nodig hebben te kopen bij elkaar. Handelen op de lokale markt zorgt ervoor dat bedrijven minder afhankelijk zijn van de internationale markt en er zal minder snel een tekort ontstaan van materialen die nodig zijn voor productie.
Low Level Manager Low level managers are the largest group of managers in the work force in all corporations. There is one low level manager per 10 to 15 low level workers. Their numbers may also increase when a corporation is upgrading its efficiency.
Low Level Manager Education Priority This is the education priority for Low Level managers. A number between 5 and 20 will be sufficient in most cases. Low Level Managers are employed in all types of corporations.
Low Level Worker Education Priority No description available yet
Low Level Workers Low level workers are the main work force in all corporations. They are the least educated workers and have the lowest salaries.
When corporations are upgrading their efficiency, many low level workers are replaced by much smaller numbers of higher levels workers and managers.
Low level workers that are under 50 years old are also hired as soldiers in the army.
When a country is building a very large army, worker leave the industry and cause major problems for corporations who cannot continue their production for lack of workers.
Low-water Mark Country Orders An order is created when country stock drops below this value. The value can be in months (based on the consumption by the population last month) or in absolute quantities.
Low-water Mark in Months An order is created when country stock drops below this value. The value is in months and based on the consumption by the population last month.
LP_0_0_1 Virtual Worlds Strategy Game
LP_0_0_2 Virtual Worlds Strategy Game
LP_0_0_3 strategy game,virtual worlds,simulation game, free game
LP_0_0_4 Simcountry is a Virtual Worlds Strategy Game & a Massive Online Free Membership Simulation Game. Simcountry is a MMORPG with a war game and a peaceful game.
LP_0_0_5 Simcountry
LP_0_0_6 Strategy Game of Virtual Worlds
LP_0_0_7 Simcountry
LP_0_1_1 Simcountry is a Virtual Worlds Strategy Game and a Massive Online Simulation Game offering unlimited free membership. There are five virtual worlds running with more than 23.000 virtual countries. Simcountry is a MMORPG where presidents run their own countries, build their economies and compete for power.

War can be part of the game and many large empires try to dominate regions and continents. Playing a peaceful president is an option and many play the economic strategic game and trade virtual assets.
Simcountry is a feature rich internet game and includes virtual share trading in many public corporations. There are large numbers of virtual corporations, run by the president that are producing hundreds of products. Simcountry has a space program, with space stations and active shuttle traffic.

Simcountry players can decide to play the War Game and build a large army that will allow them to attack and conquer neighbouring countries or land forces in other parts of the world and build bridge heads for their empire.

You can decide to purchase weapons or to build military equipment corporations and produce weapons and ammunition for your army, trade in weapons on the market and build strategic stocks for future wars.
LP_10_0_1 The Share Market
LP_10_0_2 The Share Market
LP_10_0_3 virtual shares,virtual share market,share trading
LP_10_0_4 Simcountry is a Virtual Worlds Game. Corporations can perform a (virtual) IPO and trade on the virtual share market. Trading is active with billions of shares traded daily
LP_10_0_5 The Share Market
LP_10_0_6 stock market,virtual stock,virtual shares
LP_10_0_7 The Share Market
LP_10_1_1 Simcountry is a Virtual Worlds Game with many economic and Financial features. Large corporations can perform an IPO (virtual IPO) and trade their virtual shares on the virtual share market. Share trading is very active with billions of shares traded daily.
LP_10_1_2 If you are the largest shareholder of a public corporation, you are the CEO and in control of the corporation.
LP_10_2_1 Trading on the share market can be used to gain control of major corporations.
LP_10_2_2 Public corporations are able to develop to higher quality levels and become more efficient.
LP_10_2_3 Bring many of your corporations to the stock market. Develop these corporations and generate high income.
LP_10_3_1 Active share trading allows you to become partner in the best corporations.
LP_10_3_2 Dividend income and profit from shares will increase your financial power and influence
LP_10_4_1 Keywords:
virtual shares,virtual share market,share trading
LP_1_0_1 Strategy Game
LP_1_0_2 Strategy Game
LP_1_0_3 strategy game, simulation game, free strategy game
LP_1_0_4 Simcountry is a free to play strategy game and a simulation game where you are the president of a country. Simcountry runs 5 virtual worlds with 23.000 countries.
LP_1_0_5 Strategy
LP_1_0_6 free strategy game,simulation game
LP_1_0_7 Strategy Game
LP_1_1_1 Simcountry is an online strategy game where you are the president of a country or the leader of an empire. Simcountry is one of the popular free games.
LP_1_2_1 Simcountry has 5 virtual worlds with 23.000 countries. It is both a strategy war game and a financial strategy game. Players can decide to also join the war game.
LP_1_2_2 You can participate in the Simcountry community, in discussions and propose and vote for new features.
LP_1_3_1 As a president and commander in chief, you can make your empire gain influence and accumulate virtual assets.
LP_1_4_1 Keywords:
Strategy game,free games,Strategy Games,simulation games,virtual worlds,free strategy games,free online games,
LP_1_4_2 strategy games online, strategy online games
LP_2_0_1 War Game
LP_2_0_2 War Game
LP_2_0_3 war game,free membership,war online,free war games
LP_2_0_4 Simcountry is a free to play virtual world war game and you are the president of a country. You can conquer many countries and build an empire.
LP_2_0_5 War
LP_2_0_6 empire army,war game,free war game
LP_2_0_7 War Game
LP_2_1_1 Simcountry is an online War game where you are the President and Commander in Chief of the Empire Army. Simcountry is an unlimited free game.
LP_2_1_2 Simcountry runs five virtual worlds with more than 23.000 countries. It is both a strategy war game and a financial strategy game.
LP_2_1_3 As a president and commander in chief, you are responsible for the army, its weapons and ammunition and for the quality of your Military Units.
LP_2_2_1 You setup a strong defence and you build your offensive forces. You can either buy or produce your own weapons and ammunition.
LP_2_2_2 As the commander of the army, you decide if you want nuclear forces and you can acquire Nuclear Defence missiles.
LP_2_2_3 Nuclear weapons are a deterrent. Nuclear defence is essential and can be very effective.
LP_2_3_1 To operate freely, you will need landing units and transport aircraft.
LP_2_3_2 Many players build a navy for long range operations. You will need large quantities of weapons and ammunitions.
LP_2_4_1 Keywords:
War Game, War Game Features, War Games, Free War Game, Commander in Chief, Commander of the Army
LP_2_4_2 free war games, Virtual Army, nuclear defence
LP_3_0_1 Virtual Worlds
LP_3_0_2 Virtual Worlds
LP_3_0_3 Virtual worlds,virtual assets,virtual countries, free membership
LP_3_0_4 Simcountry is a Virtual Worlds Strategy Game and Free Membership Virtual economy game. Simcountry is a MMORPG where presidents run their own countries.
LP_3_0_5 Virtual Worlds
LP_3_0_6 Free Virtual Worlds,game assets,build a country
LP_3_0_7 Virtual Worlds
LP_3_1_1 Simcountry runs five Virtual Worlds with many countries and Empires. Each of the Virtual Worlds has several thousands virtual countries.
LP_3_1_2 Each player in Simcountry is a president and owns a country or an Empire.
LP_3_1_3 The president is also the chief of staff and is responsible for all aspects or running an empire from defence to Finance.
LP_3_2_1 The Simcountry Virtual Worlds are large. Countries have many corporations producing many products and weapons .
LP_3_2_2 Countries and corporations trade their products on the international markets
LP_3_2_3 Simcountry is about strategy, finance, war (optional) and virtual assets that can be traded for virtual world money, or real money, within Simcountry and also outside the game.
LP_3_3_1 Keywords:
Virtual World, Virtual Worlds, Economic game, Financial game, Virtual assets, create a country, virtual countries ,free membership
LP_4_0_1 Free Games Online
LP_4_0_2 Free Online Games
LP_4_0_3 free games online,free online game,internet game,free game
LP_4_0_4 Free games online. Simcountry is a multiplayer free game online and a Virtual Worlds Strategy Game. Simcountry is a MMORPG where players run their own countries
LP_4_0_5 Free Membership
LP_4_0_6 free games online,online free game, free games
LP_4_0_7 Free games Online
LP_4_1_1 Playing Simcountry you are a president of a country or a leader of an empire. You play a free game online where every player is running his own country.
LP_4_1_2 Simcountry is a multiplayer internet game with thousands of players on line all the time. free games online
LP_4_2_1 The Five Simcountry worlds in the Aquila The Eagle Constellation.
LP_4_2_2 Kebir Blue and Fearless blue are the fourth and sixth planets of Vega minor - RG174, 25.3 light years from earth.
LP_4_2_3 White Giant and Golden Rainbow are the second and fifth planets of Mauri Kappa - RK091, 25.2 light years from earth.
LP_4_2_4 Space ships travel between the worlds, move products and trade them, store weapon and ammunition on space stations for later use.
LP_4_3_1 Fearless Blue is a War world where peaceful presidents are not welcome.
LP_4_3_2 War is part of Simcountry. You can however become a peaceful president and you will never be involved in any war.
LP_4_4_1 Keywords:
free games online,Online game, online games, free online games, internet games, free games,free membership
LP_5_0_1 Virtual Countries
LP_5_0_2 Virtual Countries
LP_5_0_3 Virtual countries,build a country,rule a country,virtual assets
LP_5_0_4 Simcountry is a multiplayer simulation game with many virtual countries. There are five virtual worlds running with more than 23.000 countries.
LP_5_0_5 Countries
LP_5_0_6 building a country,country ruler,virtual countries
LP_5_0_7 Virtual Countries
LP_5_1_1 Playing Simcountry you rule a country or an empire. There are more than 23.000 virtual countries in Simcountry, divided between five worlds. Many players are Building a country and trade Virtual Assets.
LP_5_1_2 As the president of a country or a leader of a group of countries or empire, you are responsible for many aspects of the economy, the army (optional) from education to the setting up of military bases and army units.
LP_5_2_1 You can setup many corporations and increase your income and profitability, using the money to gain power and influence.
LP_5_2_2 The population is small at the start and It will grow fast if conditions in the country are good.
LP_5_2_3 There are ways to quickly increase your population and catch up with the Highly populated countries.
LP_5_3_1 Keywords:
virtual country, virtual countries, virtual corporations, rule a country, build a country, rule the country,virtual assets
LP_6_0_1 Empires
LP_6_0_2 Empires
LP_6_0_3 virtual empires,build your empire,online empires
LP_6_0_4 Playing Simcountry you can build your own Empire. Simcountry is a free membership multiplayer simulation game. It has many virtual empires competing for power.
LP_6_0_5 Empires
LP_6_0_6 empires online,empires virtual,your empire created
LP_6_0_7 Empires
LP_6_1_1 There are many virtual empires in each world. Some are large and forceful but none can dominate a very large area. There is always room for new and even stronger online empires that will complete for power and influence. Join Simcountry and Build your own Empire.
LP_6_1_2 Empires are easy to build. You need to conquer several countries but there are many without a president and wars are initially easy.
LP_6_1_3 Large empires are tougher to build and maintain. With 10 developed countries you will become an influential emperor.
LP_6_2_1 Empires can also be created by bidding for countries on the Cash Market or buying countries that do not have a president.
LP_6_2_2 If your economy is strong, you will be able to purchase valuable assets in all the worlds.
LP_6_3_1 Protecting your countries is essential. If you want to play the war game, build a strong defence first.
LP_6_3_2 We have seen many large empires go down in flames.
LP_6_3_3 Join a strong federation. Federation members are protecting each other during war, making it easier to create good defences.
LP_6_4_1 Keywords:
virtual empires,build your empire,online empires
LP_7_0_1 Building Corporations
LP_7_0_2 Building Corporations
LP_7_0_3 virtual corporations,enterprise corporations,corporate revenue
LP_7_0_4 Simcountry is a multiplayer simulation game where players are buiulding corporations in five worlds. Virtual Corporations can become large and generate high profits.
LP_7_0_5 Corporations
LP_7_0_6 revenue,corporations,virtual corporations
LP_7_0_7 Building Corporations
LP_7_1_1 Simcountry is a multiplayer simulation game. It has five worlds, more than 23.000 countries and many Virtual Corporations. Some corporations can become Enterprise Corporations with high Corporate Revenue and high profitability.
LP_7_1_2 Corporations in Simcountry are very large and essential for the economy. Your country may have 10 to 120 Virtual Corporations. Develop these corporations and they will become money makers for your countries.
LP_7_1_3 Your economy depends on income from corporations and also needs the jobs they create.
LP_7_2_1 Check the world market supply and demand. Make sure you make products that are in short supply.
LP_7_2_2 Products that are in short supply are more profitable for those who make them.
LP_7_3_1 Keywords:
revenue,corporations,virtual corporations
LP_8_0_1 Balancing Income and Cost
LP_8_0_2 Balancing Income and Cost
LP_8_0_3 financial simulation,economic game,free game,virtual economy
LP_8_0_4 Simcountry is an economic financial game with many financial simulation features and an extensive virtual economy. Simcountry is a free membership game.
LP_8_0_5 Money
LP_8_0_6 virtual economy,free membership,virtual economy,virtual finance
LP_8_0_7 Balancing Income and Cost
LP_8_1_1 Simcountry is a financial economic game with many financial simulation features and an extensive virtual economy. Simcountry if a free game with unlimited free membership.
LP_8_1_2 Building a country requires a good strategy and large investments. Use the gold coins you receive to invest in your country for faster growth.
LP_8_2_1 Balancing your income and cost is essential in the long run. If you overspend and create a large debt, repayment will become more difficult.
LP_8_2_2 Check the cost of defence, education, health etc. and tune taxes to improve your income. Private and public corporations will increase your income more than state corporations.
LP_8_3_1 Keywords:
financial simulation,economic game,free game,virtual economy
LP_9_0_1 World Market
LP_9_0_2 World Market Trading
LP_9_0_3 world market,cash market,direct trading,free game

Hoe speel ik Simcountry?