Simcountry Home   Simcountry Documentation   Simcountry Documentation   Simcountry Terminology
online games, multiplayer games
spacing
bullet Simcountry is an Online Digital World where you are the President of a country.
spacing
bullet No download needed!
spacing
What is Simcountry?
Beginners Info
What is Simcountry?

Simcountry terminologie en veel gebruikte woorden in het Nederlans

The most often used terms in simcountry are explained here. If you can't find what you are looking for, please contact The Gamemaster. This list is maintained daily.

gadgettitlebackground Gadget Title background
gadgettitleforeground Gadget Title text color
gadgetwindowbackground Gadget Window background
galaxy Worlds & Space Travel
galaxy_xs Worlds & Space Travel
Game Money The exact amount of game money you can offer to trade directly for gold coins.
Game Money in your Cash Account This is the total amount of game money that is stored on your account. The amount can be viewed and used in transfers to your countries from the direct trading page.
gamedoc Documentation
gamefeatures Documentation - Game Features
gamelevels Documentation - Game Levels & Requirements
gamenews Latest Game News
Garrison A garrison is a military unit that resides at a city or a factory and is used to protect the city or factory against any attack. Garrisons have different sizes and capabilities. They are generally used to protect targets against destruction in war.
gavesecretanswer My Account
Geaccepteerde contracten Dit is het percentage van de productie waarvoor een verkoop contract is getekend. In een ideale situatie is dit getal 100%, de volle productie wordt dan elke maand verkocht.
Gebruik van de productie capaciteit Dit is het percentage van de industrie van het land die wordt gebruikt bij de productie. Het gebruiks percentage zal 100% berijken als alle bedrijven op 100% draaien.
Gebruikte materialen Dit is de waarde van alle materialen die zijn gebruikt door een bedrijf voor het productieproces. Bedrijven gebruiken grondstoffen die ze kopen op de markt of via vaste contracten. De kosten van de materialen hangt af van de hoeveelheid die wordt gebruikt, de marktprijs van de producten en de kwaliteit. Materialen van hoge kwaliteit zijn duurder maar leiden tot een productie van hogere kwaliteit zodat de producten voor een hogere prijs kunnen worden verkocht.
Gekochtte materialen Dit zijn de kosten van materialen, over het algemeen consumptie goederen die gekocht zijn door het land voor de populatie. Dit mag niet gezien worden als regerings kosten. Het wordt gekocht voor de populatie en wordt betaald door de populatie.
Geld beschikbaar voor gouden munten Dit is het bedrag dat beschikbaar is voor gouden munten. Het is gebaseerd op het beschikbare geld en het netto beschikbvare geld (de laagste van de twee getallen) en er wordt rekening gehouden met het feit dat er na de wissel nog 5000 miljard over moet zijn.
Geld overboeken Dit is het totale bedrag dat naar je land of het land uit geplaatst is. Daar horen overboekingen van andere landen en geld dat je aan anderen geeft in je rijk bij.
Geld uitgewisseld voor gouden munten Dit is de hoeveelheid speel geld dat was gebruikt om gouden munten te kopen in het huidige jaar.
Geld van gesloten bedrijven Als een bedrijf wordt gesloten kan het nog cash hebben. Alle cash die over is op het moment van sluiten wordt aan de eigenaar gegeven, vaak is het een land, soms een onderneming. Aan de andere kant, leningen die open staan gaan ook naar de eigenaar. Het maximum van leningen die de eigenaar over kan nemen van het te sluiten bedrijf is 150 Miljard $E.
Gelimiteerde prijs De prijs die je aanbied zal de limiet zijn voor deze handel in aandelen. Als er geen aandelen voor die prijs of lager zijn aangeboden, worden er geen aandelen gekocht. Dit is anders dan kopen op markt prijs, als je koopt op markt prijs heb je een grotere kans om aandelen te kopen maar de prijs is dan waarschijnlijk wel hoger.
Gemiddeld gebruik Dit is het gemiddelde gebruik van productie faciliteiten in de onderneming vorige maand. Als alle bedrijven in de onderneming op volle capaciteit werken, is het gebruiks niveau 100%. Als het gebruiks niveau op 80% is, betekent dat, dat veel bedrijven niet op volle capaciteit werken en de productie nog verhoogd kan worden als ze alle producten kunnen verkopen of meer mensen in kunnen huren.
Gemiddeld Salaris Dit is het gemiddelde salaris dat wordt betaald aan werknemers van de onderneming. Als de bedrijven het goed doen en winst maken, zullen salarissen omhoog gaan en zijn werknemers blij. Salarissen moeten niet te hoog zijn maar een verhoging om de zoveel tijd is een goed teken.
Gemiddeld salaris per werknemer per maand Dit is het gemiddelde salaris van de werkers in alle bedrijven van de onderneming. Het is een goeie maatstaf voor het salaris niveau. Als de onderneming winst maakt, zullen salarissen stijgen.
Gemiddelde Bezetting Dit is het gemiddelde percentage ingehuurde werknemers in de bedrijven. Als alle bedrijven op 100% capaciteit zitten, zal het gemiddelde 100 zijn. Een hoog gemiddelde laat zien dat de bedrijven in de onderneming het goed doen.
Gemiddelde huizenprijs Dit is de gemiddelde prijs van een huis in het land. Huizen worden constant gebouwd en de prijs van bestaande huizen neemt toe naarmate de tijd verstrijkt. Dit kan natuurlijk alleen als de economie groeit en mensen het geld hebben om nieuwe huizen te kopen. Als de economie in het slop zit kan de huizenprijs dalen. De huizenbouw is onder ontwikkeling in het spel en meer mogelijkheden zullen in de toekomst worden toegevoegd. De huisvestingskosten, dat door iedere gezin wordt betaald, wordt iedere maand ingezameld en ge�nvesteerd in de bouw. Dat betekent dat we aannemen dat de hypotheekkosten in het land even groot zijn als de investeringen in nieuwe bouw en het onderhouden van de bestaande huizen.
Gemiddelde Leeftijd Dit is de gemiddelde leeftijd van de mensen in het land. Het gaat omhoog als mensen langer leven en dit hangt gedeeltelijk af van de gezondheidszorg. Hoe beter de gozondheidszorg, hoe langer mensen zullen leven. Levensverwachting en gemiddelde leeftijd zullen zakken als de gezondheidszorg in elkaar zakt, meer mensen zullen ziek worden en doodgaan. De gemiddelde leeftijd kan ook zakken in landen met een hoog geboorte cijfer. Dit zijn meestal landen met een kleine bevolking.
Gemiddelde prijs van een aandeel Dit is de gemiddelde prijs van alle aandelen van alle bedrijven die eigendom zijn van de onderneming. De aandelenkoers stijgt als het bedrijf succesvol is en het gemiddelde is een goede indicatie van hoe de onderneming op dit moment presteert. Grotere winst leidt tot een hogere aandelenkoers.
Gemiddelde prijs/inkomsten verhouding Dit is het gemiddelde van de prijs/inkomsten-verhouding voor alle bedrijven die eigendom zijn van de onderneming. Een lage prijs/inkomsten-verhouding wil zeggen dat het bedrijf winstgevend is. Als het gemiddelde van de onderneming laag is, betekent het dat de onderneming het erg goed doet. Kijk naar de gemiddelde prijs/inkomsten-verhoudinggrafiek en probeer deze te verlagen door de kwaliteit en verkoop van jouw ondernemingen te verbeteren.
Gemiddelde prijstoename per jaar Dit is de prijstoename van de huizen in het land in procenten. Dat betekent dat de huizenprijs ieder jaar met dit percentage toeneemt.
Gemiddelde productiviteitsindexcijfer Dit is is een indicatie van de productiviteit van een bedrijf. Alle bedrijven starten met een productiviteitsindex van 100. Als je de efficientie van een bedrijf verbetert, zal het bedrijf effectiever worden. Efficientie houdt in dat je met minder arbeiders dezelfde hoeveelheid en kwaliteit produceert. Je hebt hier wel hoger opgeleide werknemers en modernere voorzieningen voor nodig. De arbeidskracht en de totale loonkosten zullen echter afnemen. Het verbeteren van de efficientie van bedrijven zorgt voor de toename van het aantal beschikbare laag en gemiddeld opgeleide werknemers voor andere bedrijven.
Gemiddelde Qualiteits index Dit is de gemiddelde qualiteit van de producten die gemaakt worden door de bedrijven in de onderneming. Hoe hoger de qualiteit, hoe makkelijker het is om je producten te verkopen op de markt en een goede prijs te krijgen.
Gevraagde Prijs Dit is de gevraagde prijs per eenheid van een bepaald, op de markt aangeboden product. De prijs is gevraagd door de gebruiker of ingesteld door het automatische systeem. Soms staat er in plaats van een prijs: 'beste prijs' of 'onmiddelijk', wat aangeeft welke handels methode gekozen is.
Gezondheids index Deze index is een maatstaf voor de qualiteit van het gezondheidssysteem. Als het dichtbij de 100 zit is het goed. Het kan lager zijn en het kan veel hoger zijn dan 100. Het heeft invloed op de score maar meer op de sterfte cijfers in het land en op de algemene welvaart van de bevolking. hoog niveau gezondheidszorg is heel duur om te onderhouden en je moet er dus zeker van zijn dat je economie de kosten kan dragen. Als je veel ziekenhuizen hebt kun je een deel omzetten naar oorlogs ziekenhuizen of klinieken voor de arbeidsongeschikten.
Gezondheidszorgpremies en kosten Gezondheidszorg wordt door het land betaald. Een deel van de kosten wordt echter door de bevolking betaald. Of ze betalen het rechtstreeks of via een zorgverzekering die de kosten vergoedt. Het deel dat de overheid betaalt en dat de bevolking betaalt is beide te zien. De totale kosten van het zorgsysteem is in het algemeen hoger dan de bijdrage van de bevolking.
giftsSaleCanceled Payments
givepassword My Account
glc Game Level @strip(vCountryName)@
gle Game Level @strip(vEnterpriseName)@
Gold Coins The exact amount of gold coins you can spend on this particular transaction.
Gold Coins in your Cash Account This is the total number of gold coins that are stored on your account.
Gouden munten tegenover USD wisselkoers Dit is de hoeveelheid geld die je zal ontvangen voor elke gouden munt die je inwisselt voor dollars.
Gouden munten uitwisselings rechten Dit is het geaccumuleerde aantal gouden munten dat je kan krijgen voor speel geld. Elke maand wordt dit aantal met 1 verhoogd en het kan groeien tot 10 gouden munten. Je kan alleen munten kopen als je geld en netto geld op de gewenste niveau's zijn.
Gouden munten wisselkoers Dit is de hoeveelheid speel geld dat je nodig hebt om 1 gouden munt te kopen. De hoeveelheid kan van tijd tot tijd veranderen als de hoeveelheid geld in de wereld veranderd. Elke wereld heeft zijn eigen wisselkoers.
Government Salary Index This is the salary level for government workers in the country. It is used in education, in health and in the army. The higher the salary level is, the higher the cost of government, the army and other government functions.
On the other hand, if the difference in salaries between government and industry is too big, many may move from health and education into the industry and cause shortages of nurses, teachers etc.
grbestceos Golden Rainbow Best CEOs
grbestpresidents Golden Rainbow Best Presidents
grinfo Golden Rainbow
Grootte van het Spoorwegennetwerk  Dit is de totale lengte van jouw spoorwegennet in het land.
Grootte van het wegennetwerk Dit is de totale lengte van het wegennet in het land. Hieronder vallen snelwegen, hoofdwegen en lokale wegen.
guests Dear Guest
Health Care Index The health care index is a measure for your health system. It depends only on the number of hospitals your country has and the number it needs. The need for hospitals grows with the population. You need doctors and nurses for more hospitals. Try to increase the index above 80 as quickly as possible.
Health-care sector setup This feature will gradually build your healthcare system in a balanced way and bring it to an index level of 120.
Het aantal bedrijven in jouw land Dit is het totale aantal bedrijven in jouw land. Hieronder vallen maximaal 24 industrie�n, staatsbedrijven en priv�bedrijven. Hier horen ook de publieke bedrijven met de overheid als grootste aandeelhouder en die met ondernemingen als grootste aandeelhouder bij.
Het aantal ondernemingen Dit is het aantal priv�bedrijven. Priv�bedrijven bevinden zich altijd in een land maar zijn eigendom van een onderneming. Zij betalen belasting en cre�ren werkgelegenheid in het land, maar de winst die overblijft na de belasting is van de eigenaar van de onderneming. Priv�bedrijven dragen een deel van hun omzet over aan het land en zijn essentieel voor landen om snelle vooruitgang te boeken.
Het aantal uitstaande aandelen Dit is het aantal aandelen dat het bedrijf bezit. Als je alle aandelen van een bedrijf hebt, is het bedrijf jouw eigendom. Het verkopen van aandelen is mogelijk als het bedrijf een publiek bedrijf wordt. Publieke bedrijven zijn over het algemeen winstgevender, maar het land kan zijn invloed verliezen als er veel aandelen worden verkocht. Publieke bedrijven dragen voor een groot deel bij aan de economie en zelfs meer als de overheid maar een klein deel van de aandelen bezit.
Het aantal werknemers in alle bedrijven  Dit is het aantal werknemers in alle bedrijven. Dit aantal is belangrijk want het toont hoeveel mensen er in totaal actief zijn in de economie. Komen er meer werknemers bij, dan zal de werkloosheid afnemen en groeit de economie. Probeer werkgelegenheid te cre�ren door nieuwe bedrijven op te richten en door alle producten die de bedrijven produceren te verkopen.
Hide Corporation List Using this option, you will hide the lists of corporations on some corporate pages that may take a long time to load, specially if you are using a dial up line.
Hide News Bar Use of this option will remove the news bar from your country home page.
High Level Manager This is the highest management position in corporations, except for the executives. All corporations need High Level Managers and when corporations are upgraded, they need even more.
High Level Manager Education Priority This is the education priority for High Level managers. A number between 5 and 15 will be sufficient in most cases. If you experience shortages priorities can be increased for some time but never forget to reduce them or you may end up with large numbers of unemployed. High Level Managers are employed is small numbers in all corporations.
High Level Worker The are three worker levels in the game. This is the highest. All corporations need them and the numbers grow if corporations upgrade their efficiency.
There are frequent shortages and many presidents, move managers into these positions using the change profession function.
High Level Worker Education Priority No description available yet
High school Index The high-school index is one of the three components of the Education index. The high-school index depends on the number of high-schools in the country and the number needed. If the number needed is equal to the number available, the high-school index will move gradually to 100.
The education index tends to move in the direction of the lower of the three partial indexes: the school index, the high-school index and the university index.
It does not make sense to increase only one of the three components because the education index will remain similar to the lowest of the three.

Increasing the high-schools index is easy: Build new high-schools but always make sure you have teachers. If you don't have the teachers you need, some high-schools will be closed.
High Schools This line shows the number of high schools that are currently available in your country.
It also show the number needed for a reasonable education level and the high school index which is a measure of how good high education is.
A level under 100 is insufficient.
High Tech Engineer High tech engineers are the software developers, programmers and engineers who keep software and computer systems running in your corporations.
Large numbers are needed, specially if you want to set up a high tech industry and more are needed when corporations are upgrading their efficiency.
Education should produce large numbers of these professionals.
High Tech Engineer Education Priority This is the education priority for High Tech Engineers. A number between 5 and 25 will be sufficient in most cases. High tech engineers are mainly hired in high tech industries but also, in smaller numbers, in other industrial corporations and larger numbers are required in highly upgraded corporations. Fast upgrading of many corporations can increase the need for high tech engineers quite quickly.
High Tech Executive This is the highest managerial position in the high tech industry but many other corporations also hire them.
The need for these executives grows when corporations are upgrading their efficiency.
High Tech Executive Education Priority This is the education priority for High Tech Executives. A number between 5 and 15 will be sufficient in most cases. The number of high tech executives will remain quite low as they are mainly needed in high tech industries and highly upgraded corporations. Fast upgrading of many corporations can increase the need for high tech executives quite quickly.
High Tech Senior High tech seniors are the top level software developers, and managers of automation in corporations.
Senior high tech engineers are needed, specially if you want to set up a high tech industry and more are needed when corporations are upgrading their efficiency.
Education should produce large numbers of these professionals.
High Tech Senior Education Priority This is the education priority for High Tech Senior Engineers. A number between 5 and 20 will be sufficient in most cases. Senior High tech engineers are mainly hired in high tech industries but also, in smaller numbers, in other industrial corporations and larger numbers are required in highly upgraded corporations. Fast upgrading of many corporations can increase the need for senior high tech engineers quite quickly.
Hiring Dit laat het niveau van huur in het bedrijf zien. Op 100% is het bedrijf op volle capaciteit. Als het alle ruwe grondstoffen heeft, zal het op maximum capaciteit produceren. Als het product onverkocht blijf of ruwe grondstoffen niet verkrijgbaar zijn, zal het bedrijf een deel van de werknemers ontslaan en zal dit veldje een percentage van de volle capaciteit laten zien
hof Hall of Fame
homedirectory My Site
Hospitals This line shows the number of hospitals in your country and also the number that is needed to provide good care.
Many countries achieve better health care and better life for their citizens when they increase the number of hospitals to much higher levels.
It is expensive and should be done later, when the economy can pay for it.
howtos Introduction Videos
hurricaneBody The disaster killed @hurricaneKilled@ people and @hurricaneWounded@ were wounded.
hurricaneCenter Tornadoes were reported in the centre of @hurricaneCenterCountry@.
hurricaneEvacuated @hurricaneEvacuees@ decided not to ride out the storm in their home.
hurricaneIntro The hurricane made landfall as a Category @hurricaneMagnitude@ storm.
hurricaneTitle @hurricaneTitleName@ hits @hurricaneTitleCountry@
iconbackground Gadget Icon background
iconforeground Gadget Icon text color
IDX_01_0_1 Simcountry Community Forum and Live Chat
IDX_01_1_1 The forum is a meeting place for the entire community.
IDX_01_2_1 Once you become a member, you join the Simcountry community.
IDX_01_3_1 You can initiate discussions and contribute to the forum. Live chat attracts players 24/7.
IDX_02_0_1 Simcountry is a Massive Multiplayer Online Game (MMOG).
IDX_02_1_1 Simcountry runs five virtual worlds at a fixed pace. They keep running at all time, even when you are off line. The worlds run 4 to 6 game months each day.
IDX_02_2_1 Simcountry runs in the browser and does not require the installation of any software.
IDX_02_3_1 Simcountry is a large strategic game with many features including (an optional) war game. In Simcountry you are the president of a country. There are thousands of players. You can trade, fight, cooperate and build an empire.
IDX_02_4_1 Simcountry has a large community of players who contribute to the game forum and support each other when needed, including at time of war.
IDX_03_0_1 Simcountry - The War Game
IDX_03_1_1 The war game in Simcountry has many features. You can setup your own army, conquer countries and create a large empire.
IDX_03_2_1 A powerful army needs a strong air force, land forces, landing units and transport aircraft. Many build a navy for long range operations. You will also need large quantities of weapons and ammunition. You can produce them yourself or purchase what you need on the markets.
IDX_03_3_1 The war game is optional. Players can decide to play a peaceful game.
IDX_04_0_1 The Market
IDX_04_1_1 Most trading in Simcountry takes place on the world markets. There are more than 400.000 corporations in countries, that produce hundreds of different products.
IDX_04_2_1 Countries and corporations need supplies and raw materials and trading is taking place all the time.
IDX_04_3_1  Trading also happens on space stations and on the direct trading market with many options to setup reserves of strategic materials and ship them to markets at the right time.
IDX_05_0_1 Countries
IDX_05_1_1 Become the president of a country or set up an empire with many countries.
IDX_05_2_1 As president you are responsible for the population, the defence and the economy. You can setup corporations and make sure there is money to purchase whatever is needed.
IDX_05_3_1 You can trade products and assets, weapons and ammunition, setup military units and declare war.
Improve Employment This feature will try to increase employment to at least @W3SEMPmaxEMPLOYINDEX@%. Production and Hiring in existing corporations will be targeted at 100%. Workers will moved to other professions to increase hiring. New corporations will be started.
Improve your employment rate This feature will aim at increasing employment to at least @W3SEMPmaxEMPLOYINDEX@% by trying to optimize the professional and workers groups.
In Cash This is the amount the country has in cash at this moment.
Income from Enterprises This is an income source which comes from Enterprise owned corporations. This is not a tax but a percentage of the revenue paid from the corp. to the country it's built in. The more privately owned corps you have the more income you get from these Enterprises.
Income/Cost for Defensive Weapons and Ammo This is the cost that was paid year to date for the purchase of defensive weapons and ammunition. The cost is a one time expense and is not part of the monthly cost. The cost of maintaining the weapons, both the salaries of the soldiers and officers and the materials they use to maintain the weapons, is part of the regular monthly cost and it will increase as result of the expansion of the defensive army.
Income/Cost for Offensive Weapons and Ammo This is the cost that was paid year to date for the purchase of offensive weapons and ammunition. The cost is a one time expense and is not part of the monthly cost. The cost of maintaining the weapons, both the salaries of the soldiers and officers and the materials they use to maintain the weapons, is part of the regular monthly cost and it will increase as result of the expansion of the offensive army.
Income/Cost for Strategic Weapons and Ammo This is the cost that was paid year to date for the purchase of strategic weapons, missiles and nuclear devices. The cost is a one time expense and is not part of the monthly cost. The cost of maintaining the weapons, both the salaries of the soldiers and officers and the materials they use to maintain the weapons, is part of the regular monthly cost and it will increase as result of the expansion of the strategic army.
Increase Salary Next Month This function can be used to change salaries for all corporations at once. The change is limited to 3% up or down. You can enter a number between -3 and 3 and the salaries will be changed immediately. For larger changes, use the salary target function or return to this function each game month. Individual changes of salaries in each corporation can be entered on this page.
Index van het aanvals leger Deze index is een maatstaf voor de kracht van het offensieve leger. Het offensieve legr kan gebruikt worden om andere landen aan te vallen en heeft een luchtmacht, een marine met vliegtuig en helicopter schepen, grond troepen en raket capaciteiten. De index moet 100 of hoger zijn als het een oorlog moet winnen, en nog veel hoger voor grote oorlogen. Een offensief leger is duur om te onderhouden. Het is mogelijk om in vredestijd de kosten van het leger te verlagen door een deel van de wapens in de reserve te zetten en ze pas terug te roepen al ze nodig zijn.
Industry Salary Index This is the average salary index in the industry. The base index is 100. An index above that level means that salaries in the country are higher which has a positive influence on productivity and production levels in corporations.
Extremely high salary levels cannot be compensated by higher production and will push corporations to losses and even into bankruptcy.
Inkomen van verkochte bedrijven en wapens  Dit is het bedrag dat afgelopen maand is ontvangen voor het verkopen van bestaande bedrijven aan een ander land. De prijs hiervan kan erg hoog zijn, van enkele tot honderden miljarden. Het kan tevens een bedrag zijn dat aan het land is betaald toen een onderneming een bedrijf verhuisde naar het buitenland of besloot het te sluiten. Het verhuizen of sluiten van een bedrijf kan is erg nadelig voor een land. De onderneming compenseert het land de schade door 50% van de waarde van het bedrijf te betalen met een minimum van 50 miljard.
Inkomen/kosten van nieuwe leningen DIt is het bedrag dat het land leende dit jaar of zelf uitleende. Als nieuwe leningen zijn afgesloten zal de kas van het land met dit bedrag toenemen. Als er uitstaande leningen in het huidige jaar zijn, zal de overheidskas met dit bedrag afnemen.
Inkomen/kosten van oudere leningen Dit is het bedrag dat het land dit jaar betaalde om de lening af te lossen. Hierdoor neemt de hoeveelheid geld af en ook de inkomens van uitstaande leningen.
Inkomsten door divident Als je aandelen hebt van een bedrijf en dat bedrijf maakt winst, kan het bedrijf kiezen om divident uit te betalen aan aandeelhouders. Het divident wordt uitbetaald per aandeel en vertegenwoordigd een deel van de winst van het bedrijf.
Inkomsten van verkoop van bedrijven Dit is het bedrag dat de onderneming heeft verdiend door de verkoop van een bedrijf dat het had. Een vijandig of vriendelijk bod van een andere onderneming kan resulteren in een overname door een andere partij.
Inkomsten/kosten van aandelen Landen mogen als eigenaar van staats bedrijven een deel van de aandelen van het bedrijf verkopen en de winst van deze handeling vangen. Inkomsten of kosten van handel in aandelen door het land wordt hier aangegeven.
Intelligence Missions If you want to see the target, its defences and other stationed weapons, you must send out an intelligence mission by long range radar planes. Radar planes may be damaged during such missions and the chance for damage is around 10%. If a radar plane is hit, it will sustain a 25% damage.

Sending out one radar plane, may result in failure. If the plane is damaged it will abort the mission. Sending two radar planes will always deliver results but the chance that one of them will be damaged is 20%. Sending more than 2 radar planes on a mission does not make sense and will only increase the chance that some will be damaged or lost.
Interest Momenteel nog geen beschrijving
Internationale markt De internationale markt is waar alle producten aangeboden worden en gekocht worden, behalve de producten die op contract verkocht worden. Voor leden van een gemeenschappelijke markt, is dit waar je alle producten aanbied en koopt die je niet met elkaar kan verhandelen.
intro Simcountry Intro
IntroHeader Introductie
IntroLink Intro
Investeringen in huisvesting deze maand Dit is het bedrag dat de bevolking iedere maand investeert in nieuwe huizen. Het bedrag zal toenemen als de economie en de lonen stijgen. Mensen investeren meer in huizen als ze een hoog inkomen hebben. Het beschikbare bedrag wordt uitgegeven aan de bouw.
it Introduction Tour
itExit Introduction Tour
itLoaded Introduction Tour
itTicker Introduction Tour
IT_1_1_1 Als je Simcountry speelt, kan je kiezen voor de oorlog spel of voor een vreedzame spel.
IT_1_1_2 Bepaal je eigen strategie. Bouw een sterk leger als je wilt aanvallen en landen wilt veroveren.
IT_1_1_3 Leg de nadruk op de economische situatie van je land als welvaart het doel is.
IT_1_2_1 De 5 Simcountry werelden bevinden zich in het Aquila The Eagle constallation.
IT_1_2_2 Kebir Blue en Fearless blue zijn de vierde en de zesde planeet in Vega minor - RG174, 25.3 lichtjaren van de aarde.
IT_1_2_3 White Giant, Golden Rainbow en Little Upsilon zijn de tweede derde en vijfde planeet in Mauri Kappa - RK091, 25.2 lichtjaren van de aarde.
IT_1_2_4 De afstand tussen Vega minor en Mauri kappa bedraagt 0.2 lichtjaren.
IT_1_3_1 Het leven is afwisselend en vaak hard in elk van de werelden.
IT_1_3_2 Het vereist een goede strategie en het nemen van de juiste beslissingen om een land goed te besturen.
IT_1_3_3 Fearless Blue is een harde wereld waar vredezame presidenten niet welkom zijn.
IT_1_4_1 Oorlog en rampen horen bij het leven. Je kan echter een vreedzaam land besturen zodat je nooit in een oorlog verzeild raakt.
IT_1_4_2 De werelden zijn dicht bevolkt. De landen hebben een bevolking van 9 tot 300 miljoen mensen.
IT_1_4_3 De dichtst bevolkte landen zijn meestal ook het meest succesvol in het spel.
IT_2_1_1 Landen kunnen dichtbevolkt raken. Sommige van deze landen zijn arm maar andere zijn zo rijk en stabiel dat ze inkomsten genereren.
IT_2_1_2 Zorg ervoor dat de bevolking tevreden is. Denk aan de salarissen, de werkeloosheid, het onderwijs en de gezondheidszorg.
IT_2_1_3 Houd de financieen in de gaten en verhoog de inkomsten met meer bedrijven, aantrekkelijke belastingtarieven en een leger dat het land financieel kan dragen.
IT_2_2_1 De bevolking is klein als je start maar zal snel groeien in de eerste periode.
IT_2_2_2 Er zijn echter ook andere manieren om de bevolking snel te laten groeien. Kijk naar de 'Cash Market' en de 'Game Boosters'.
IT_2_2_3 De bevolking is 1 van de meest belangrijke ingredienten in Simcountry. Het is de meest belangrijke faktor voor groei.
IT_2_3_1 Bouw snel. Verbeter het onderwijs. Bouw universiteiten, scholen en bedrijven om de werkgelegenheid te verbeteren.
IT_2_3_2 Bouw ziekenhuizen om de gezondheidszorg te verbeteren.
IT_2_3_3 Je kan meer uitgeven dan je verdient. Als het land snel groeit kan je later de leningen terugbetalen.
IT_3_1_1 Er zijn verschillende grote imperiums op iedere wereld.
IT_3_1_2 Kleine imperiums zijn vrij makkelijk te bouwen. Je zult een aantal landen moeten veroveren maar er zijn genoeg landen zonder president.
IT_3_1_3 Grote imperiums zijn moeilijker te onderhouden. Bouw een imperium met meer dan 10 landen en je bent een invloedrijke keizer.
IT_3_2_1 Een imperium kan ook gebouwd worden door landen te kopen op de Cash Markt.
IT_3_2_2 Met een gezonde economie ben je in staat grote aankopen te doen in alle werelden.
IT_3_3_1 Het is belangrijk je landen goed te verdedigen.
IT_3_3_2 We hebben grote imperiums vernietigd zien worden.
IT_3_3_3 Meld je aan bij een Federatie. De lidstaten helpen elkaar in de verdediging.
IT_4_1_1 Begin onmiddelijk met het opbouwen van je verdediging.
IT_4_1_2 Een nieuwe speler is 30 dagen volledig beschermt tegen aanvallen en daarnaast nog 60 dagen gedeeltelijk.
IT_4_1_3 Het aanvallen van andere landen vereist een sterk offensief leger en grote voorraden ammunitie.
IT_4_2_1 Aanvallen over grote afstand vereisen een sterke luchtmacht en veel spelers gebruiken een marine.
IT_4_2_2 Een marine is een grote investering en moet goed worden verdedigd. Je hebt ondersteunende schepen, raketten en ammunitie nodig.
IT_4_2_3 Je hebt financieele middelen en spelervaring nodig om aan dit avontuur te beginnen.
IT_4_3_1 Nucleare wapens zijn vernietigend. De schade strekt zich uit naar de buurlanden die hierdoor betrokken kunnen raken in het conflict.
IT_4_3_2 Nucleare wapens zijn een afschrikmiddel en worden haast nooit gebruikt.
IT_4_3_3 Verdediging tegen nucleare aanvallen is essentieel. Een goede verdediging kan nucleare aanvallen voorkomen.
IT_5_1_1 Simcountry is a strategy game where you are the president of a country or the leader of an empire.
IT_5_2_1 Simcountry is an economic game and if you are interested, it is a war game. Playing Simcountry, you develop your own strategy.
IT_5_2_2 You can decide to build a strong economy first or you can plunge into war and try to build an empire and dominate your region.
IT_5_3_1 Your own strategic decisions can make you successful but you can also fail and your country can be bankrupted or conquered.
IT_5_4_1 Keywords:
Strategy, Strategic, Strategy Game, Economic game, war game, build an empire,
IT_5_4_2 strategic decisions.
IT_6_1_1 Bedrijven in Simcountry zijn enorm groot.
IT_6_1_2 Een land heeft tussen de 20 en 150 bedrijvem. Als je ze ontwikkeld kunnen ze zeer winstgevend worden.
IT_6_1_3 Een land is afhankelijk van de inkomsten uit bedrijven en de werkgelegenheid die ze bieden.
IT_6_2_1 Bekijk de tekorten en overschotten op de wereldmarkt. Produceer waar te korten aan zijn.
IT_6_2_2 De prijzen voor die producten zijn hoger en de bedrijven daardoor meer winstgevend.
IT_6_2_3 Volg deze dynamische markt en reargeer snel met je mix van bedrijven. Sluit of verkoop bedrijven om winstgevend te blijven.
IT_6_3_1 Zorg goed voor je bedrijven en werknemers. Verhoog de kwaliteit en de efficientie. Kwaliteits producten worden verkocht voor een hogere prijs.
IT_6_3_2 Zorg voor concurerende salarissen en voldoende voorraad in de bedrijven. Houd de productie op 100%.
IT_6_3_3 Bij een tekort aan personeel of producten zakt de productie.
IT_7_1_1 De meeste handel vindt plaats op de wereldmarkt.
IT_7_1_2 Dit is een echte markt met vraag en aanbod uit alle landen van een wereld.
IT_7_1_3 Indien er niet genoeg geproduceerd wordt onstaat er een tekort en zullen de prijzen voor dat product stijgen. Overschot drukt de prijzen op de markt.
IT_7_2_1 Contract gaan buiten de markt om en worden verhandeld voor een afgesproken prijs.
IT_7_2_2 Contracten kunnen de prijzen fixeren en zorgen ervoor dat landen en bedrijven hun producten op tijd krijgen.
IT_7_2_3 Sommige productten zoals Plutonium en Nucleare wapens worden nooit op de markt verhandeld. Deze producten gaan direct van de producent naar de consument.
IT_8_1_1 De sterkste en beste bedrijven geven aandelen uit en worden verhandeld op de aandelenmarkt.
IT_8_1_2 De grootste aandeelhouder is de direkteur en bestuurt het bedrijf.
IT_8_1_3 Neem deel aan deze machtsstrijd en neem de sterkste bedrijven over.
IT_8_2_1 De aandelenmarkt kan worden gebruikt om bedrijven over te nemen en om inkomsten te genereren.
IT_8_2_2 Bedrijven op de aandelenmarkt kunnen betere kwaliteit leveren en hebben de mogelijkheid efficienter te werken.
IT_8_2_3 Probeer aandelen uit te geven voor je bedrijven en verkrijg hierdoor inversteringen voor hun ontwikkeling.
IT_8_3_1 Handel in aandelen en wordt aandeelhouder in de beste bedrijven.
IT_8_3_2 Dividend en winst op aandelen verbeteren je financieele positie en zorgen ervoor dat je land of bedrijf zich sneller kan ontwikkelen.

Hoe speel ik Simcountry?