Simcountry Home   Simcountry Documentation   Simcountry Documentation   Simcountry Terminology
online games, multiplayer games
spacing
bullet Simcountry is an Online Digital World where you are the President of a country.
spacing
bullet No download needed!
spacing
What is Simcountry?
Beginners Info
What is Simcountry?

Simcountry terminologie en veel gebruikte woorden in het Nederlans

The most often used terms in simcountry are explained here. If you can't find what you are looking for, please contact The Gamemaster. This list is maintained daily.

aanbod contracten tekenen Deze kolom laat zien of het bedrijf contracten aanvraagt. Als het uit staat, wordt het bedrijf overgeslagen en wordt er geen moeite gedaan om contracten te vinden.
Aandelen prijs Dit is de waarde van de aandelen van het bedrijf. De prijs van de aandelen zal toenemen als het bedrijf winst maakt voor een aanhoudende periode. De aandelenprijs vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen is de marktwaarde van het bedrijf en zal toenemen met de aandelenprijs
Aangeboden Hoeveelheid Dit is de hoeveelheid van een product dat was aangeboden op de markt. De producten zijn niet verkocht en wachten op een koper.
Aangeboden producten Dit is het aantal producten dat het bedrijf heeft aangeboden op de markt. Het stelt de producten aangeboden op de markt voor die nog niet verkocht zijn.
Aantal bedrijven in je land Dit is het aantal bedrijven in je land. Hoe meer je er hebt hoe beter. Als het er veel zijn zullen mensen werk vinden, een salaris krijgen en belasting betalen. Je kan nieuwe bedrijven bouwen, maar je hebt de werkers nodig. Als je de effectiviteit van je bedrijven verbeterd, zul je meer vrije werkers hebben voor nieuwe bedrijven.
Aantal gouden munten die je kan wisselen Dit is het totale aantal gouden munten die je kan inwisselen voor dollars.
Aantal huishoudens Dit is het aantal huishoudens in het land. De meeste zijn gezinnen maar er zijn ook veel een- of tweepersoons huishoudens.
aanvals leger Het offensieve leger is het belangrijkste deel van het leger, dat gebruikt wordt om aanvallen te plegen op de vijand. Erbij hoort een luchtmacht, een landmacht, raketinstalaties en raketten. Bij het offensieve leger hoort ook het offensieve deel van de vloot, dat essentieel is bij lange afstands operaties. Voordat je een aanval start, moet dit leger heel sterk zijn. Een offensieve index van 300 is redelijk hoog maar succes hangt af van de verdedigende kracht van de vijand. Verdedigen is makkelijker en succes hangt af van een goede strategie, grote aantallen offensieve wapens en een goede kennis van hun mogelijkheden; sterke punten, zwakheden en aanvalskracht..
Accept Consumption Contracts on Common Market Choosing this function will result in finding corporations that produce this product in the common market and setting up contracts for delivery of this product.
Accept Consumption Contracts on Local Market Choosing this function will result in finding corporations that produce this product in your own country and setting up contracts for delivery of this product.
Accept Consumption Contracts on Local- and Common Market Choosing this function will result in finding corporations that produce this product in your own country and in the common market and setting up contracts for delivery of this product.
Accept Corporation Materials Contracts on Common Market Choosing this function will result in finding corporations that will deliver raw materials your corporation needs. These corporations will be looked for in corporations located in all members of your common market. There will be no contracts with corporations in your own country or on the international market.
Accept Corporation Materials Contracts on Local Market Choosing this function will result in finding corporations that will deliver raw materials your corporation needs. These corporations will be looked for only in your own country or enterprise. There will be no contracts with corporations in the common market or outside the common market.
Accept Corporation Materials Contracts on Local- and Common Market Choosing this function will result in finding corporations that will deliver raw materials your corporation needs. These corporations will be looked for in your own country or enterprise and in corporations located in all members of your common market. There will be no contracts with corporations on the international market.
Accept Materials Contracts on Common Market Choosing this function will result in finding corporations that will deliver raw materials your corporation needs. These corporations will be looked for in corporations located in all members of your common market. There will be no contracts with corporations in your own country or on the international market. This function will apply to all the corporations.
Accept Materials Contracts on Local Market Choosing this function will result in finding corporations that will deliver raw materials your corporation needs. These corporations will be looked for only in your own country or enterprise. There will be no contracts with corporations in the common market or outside the common market. This function will apply to all the corporations
Accept Materials Contracts on Local- and Common Market Choosing this function will result in finding corporations that will deliver raw materials your corporation needs. These corporations will be looked for in your own country or enterprise and in corporations located in all members of your common market. There will be no contracts with corporations on the international market. This function will apply to all the corporations.
Accept or Cancel Consumption Contracts These columns allow you to decide per product what the contracting strategy of the country will be. A products can be either skipped which means that no contracts will be closed or all contracts for a products can be cancelled or several other alternatives of closing contracts for the product, either on the local market (own corporations) or with common market partners or both.
Accept population in When you bid Gold Coins for a population transfer, you can specify in which country you want these people. In case you have an empire, this is a relevant question as you can have transfers into any of the countries in the empire (if the country has more than 100 millions in population, a transfer will not be possible).
Accepted Common Market Corporation Contracts This shows the volume of contracts for raw materials for your corporations that are closed with other corporations in your common market. If your corporations already accepted some contracts with corporations in your common market, for delivery of raw materials they need in their production process, the total amount of money that is involved in these contracts is shown here and also the percentage of the total of raw materials they need.
Accepted Corporation Contracts This shows the total of contracts for raw materials for your corporations. It includes local market contracts, common market contracts and contracts with other corporations, outside your common and local markets.
Accepted International Market Corporation Contracts This shows the volume of contracts for raw materials for your corporations that are closed with corporations on the international market, outside your country or your common market. If your corporations already accepted some contracts with corporations on the international market, for delivery of raw materials they need in their production process, the total amount of money that is involved in these contracts is shown here and also the percentage of the total of raw materials they need.
Accepted Local Market Corporation Contracts This shows the volume of contracts for raw materials for your corporations that are closed with other corporations in your own country. If your corporations already accepted some contracts with local corporations, for delivery of raw materials they need in their production process, the total amount of money that is involved in these contracts is shown here and also the percentage of the total of raw materials they need.
accountsettings My Account
Activa Onder de activa van een land vallen: het geld van het land, de waarde van alle staats bedrijven, de nationale bedrijven (ook staats bedrijven) en de waarde van aandelen die het land heeft in zijn openbare bedrijven. Schulden worden van het totaal afgetrokken en gegeven leningen worden erbij opgeteld. De activa van een land zijn belangrijk omdat ze het mogelijk maken voor landen en ondernemingen om te investeren in groei. Het is ook mogelijk om geld in te wisselen voor gouden munten en dan deze munten te gebruiken om mensen te verplaatsen of een reset te vermijden.
ad Campaign
Advised Reserve of Workers We recommend that this number of workers, managers and executives should be available. It will create more flexibility in your economy and allow growth to continue.
If the numbers are smaller, look into your education priorities and make corrections.
Airdrop Landing Forces Momenteel nog geen beschrijving
Airlift Military Units Your Air Transport Units can use airports that are yours, are owned by a country in your empire, are owned by a federation member or are owned by a president that has granted permission to your units.
Algemene overheidskosten Dit zijn de kosten van de overheidsvoorzieningen en administratie. De kosten voor de gemeentes en de politie valt hier ook onder. De overheidskosten zijn afhankelijk van de grote van de economie en de bevolking. Rijke landen hebben meer geld om uit te geven aan overheidsvoorzieningen. Vredelievende landen, die geen last hebben van hoge defensiekosten, hebben ook meer geld voor overheidsvoorzieningen en op deze manier zijn de overheidskosten hoger.
allbestceos Best Simcountry CEOs
allbestpresidents Best Simcountry Presidents
Alle contracten afzeggen Als je situatie veranderd, kan je kiezen om bestaande contracten te stoppen en nieuwe te starten. Dit kan het geval zijn als sommige bedrijven gesloten zijn en nieuwe gebouwd worden. Je product balans kan veranderen en de gestelde contracten kunnen minder goed zijn dan eerst.
Ammo Quality Ammunition has a quality that depends on the production process and on the upgrading process that has taken place after the ammunition became a part of the unit. Quality can be upgraded to high levels and the average quality of all the ammunition in the unit is a major factor in the fighting level of the unit and the capability of the ammunition to destroy targets.
Ammunition Quality Ammunition has a quality that depends on the production process and on the upgrading process that has taken place after the ammunition became a part of the unit. Quality can be upgraded to high levels and the average quality of all the ammunition in the unit is a major factor in the fighting level of the unit and the capability of the ammunition to destroy targets.
Amount Momenteel nog geen beschrijving
Amount to package This is the amount of money you would like to package in this asset package to be taken out of Simcountry and traded or given elsewhere.
Any Quality This is used to set the requested quality level. Choosing this option, the quality of the products will depend on what is available on the market at the time of trading.
appletborder Applet Window borders
applethyperlink Applet Link text color
appleticonbackground Applet Icon background
appleticonforeground Applet Icon text color
appletlistborder Applet List borders
appletlistdataforeground Applet List text color
appletlistheaderbackground Applet List Header background
appletlistheaderforeground Applet List Header text color
applettextforeground Applet Window text color
applettitlebackground Applet Title background
applettitleforeground Applet Title text color
appletwindowbackground Applet Window background
Arbeidsongeschikten Arbeidsongeschikten zijn mensen die niet kunnen werken door een handicap of ziekte. Zij krijgen een sociale uitkering. Hun aantal hangt grotendeels af van de populatie van het land. Tijdens een oorlog kunnen duizenden of zelfs miljoenen gewond raken en bij de arbeidsongeschikten gevoegd worden. De gewonden worden behandeld in oorlogs-ziekenhuizen en hoewel een deel dood zal gaan, gaan de meesten toch terug naar werk. Arbeidsongeschikten kunnen behandeld worden in speciale klinieken en velen kunnen dan terug naar normaal werk. Lees hier meer over in de documentatie en over de vereisten voor het opzetten van deze speciale klinieken. Gewonden en gehandicapten doen niet mee in de economie. Hierdoor kan het land zich moeilijker ontwikkelen door tekorten aan bepaald opgeleide mensen, het zorgt er ook voor dat de sociale zekerheids kosten omhoog gaan
armyDismantledLowAmmoBody @unitName@ has been dismantled because @cntrName@ has not enough @ammoName@ for maintenance and training of the army.
armyDismantledLowAmmoSummary Shortage on @ammoName@.
armyDismantledLowAmmoTitle Dismantled @unitName@
armyLowAirDroppedUnitBody Make sure you have enough air supply units and also make sure these units are at max size. Never supply any army or air force units by air if they are stationed in your country or can be supplied by land.

When you are forced to use air supply units, be aware that most of the supplies including ammunition that are dropped from the air are lost. It is a very expensive way to deliver supplies.
armyLowAirDroppedUnitSummary Units that are supplied by air show some shortages.
armyLowAirDroppedUnitTitle Units in @cntrName@ that are supplied by air show some shortages.
armyLowFuelBody There are army and garrison units that are short of @fuelName@ for more than 12 months.

Please make sure the country has enough @fuelName@ in stock to replenish your forces.
armyLowFuelSummary No @fuelName@ for the Units.
armyLowFuelTitle Army units in @cntrName@ are not replenished.
armyLowGovSalaBody Weapons are moved to the reserves because government salaries are too low compared to the industry.
armyLowGovSalaSummary Weapons moved to the reserves.
armyLowGovSalaTitle Government salaries in @cntrName@ are too low.
armyLowLowBaseCountBody Weapons are moved to the reserves because there are not enough bases and airports to store weapons and ammunition.
armyLowLowBaseCountSummary Weapons moved to the reserves.
armyLowLowBaseCountTitle Number of military bases and airports in @cntrName@ are too low.
armyLowNavyUnitBody Make sure you have enough supply ships and also make sure the Supply Fleets are at max size.
armyLowNavyUnitSummary Navy Fleets that are supplied by supply ships show some shortages.
armyLowNavyUnitTitle Navy Fleets in @cntrName@ that are supplied by supply ships show some shortages.
armyLowProfessionalsBody There are mobile units that were not replenished with weapons for more than 12 months.

Please buy Professional Soldiers and Officers or transfer them from other Countries.
armyLowProfessionalsSummary No Professional Soldiers or Officers for Mobile Units.
armyLowProfessionalsTitle Some army units in @cntrName@ are not replenished.
armyLowShipsUnitsBody There are navy fleets that were not replenished for more than 12 months.

Please order more supply ships to replenish your navy.
armyLowShipsUnitsSummary No Supply Ships for the Navy.
armyLowShipsUnitsTitle Navy fleets of @cntrName@ are not replenished.
armyLowSuppliesBody There are army and garrison units that are short of Military Supplies for more than 12 months.

Please make sure the country has enough Military Supplies in stock to replenish your forces.
armyLowSuppliesSummary No Military Supplies for the Units.
armyLowSuppliesTitle Army units in @cntrName@ are not replenished.
armyLowSupplyUnitsBody There are army and garrison units that were not replenished for more than 12 months.

Please setup @supplyName@ units to replenish your forces.
armyLowSupplyUnitsSummary No @supplyName@ Units.
armyLowSupplyUnitsTitle Army units in @cntrName@ are not replenished.
armyLowTrucksUnitsBody There are army and garrison units that were not replenished for more than 12 months.

Please order more trucks to replenish your forces.
armyLowTrucksUnitsSummary No trucks for the Units.
armyLowTrucksUnitsTitle Army units in @cntrName@ are not replenished.
armyLowWeaponsBody The unit is short of weapons and ammunition for more than 3 months.

Please make sure the country has enough weapons and ammunition in stock to replenish your forces.
armyLowWeaponsSummary Not enough weapons and ammunition for the Unit.
armyLowWeaponsTitle Army unit @unitName@ in @cntrName@ is not replenished.
armyNoMaintenanceBody "@armyNoMaintenanceCountry@ heeft niet genoeg staff voor zijn leger. Ondermaats onderhoud zorgt ervoor dat @armyNoMaintenancePercentage@ procent van de wapens, legereenheden en garnizoenen naar de reserves verplaatst worden."
armyNoMaintenanceSummary "@armyNoMaintenanceResourcePlural@ is overgestapt op reserves."
armyNoMaintenanceTitle  @armyNoMaintenanceCountry@ kan zijn leger niet onderhouden.
Asset Package An Asset package can consist of Gold Coins or Game Money and will in the future also include other assets like countries, enterprises and corporations. An asset package is created to allow for trading Simcountry assets outside the game.
Assets Index The assets index is a measure for the value of assets in the country. The index can be very high in very rich countries. The index depends on the value in cash plus the value of all the loans given to others, less the sum of the loans taken by the country. The index is increased by the value of all the corporations owned by the country.
auctEndedSold In de veiling, is @auctEndedCorpName@ in @auctEndedCountry@ gekocht door @auctEndedBuyerNAme@ voor @auctEndedPrice@ Miljard $E
auctEndedUndecided De veiling van @auctEndedCorpName@ in @auctEndedCountry@ is onbesloten geeindigd omdat er geen acceptabel bod boven de markt waarde van @auctEndedCorpValue@ Milion $E gemaakt is.
Automatic Cash Transfers Automatic cash transfers take place when corporations have too much cash and are not paying that cash as a dividend. Excess cash is then transferred to the owner. The owner of a state or national corporation is the state and the cash is paid to the state and shows here.
Automatic Hiring Level Hiring levels in corporations can be set automatically. Using this function, you can set the automatic hiring for all corporations at once. The hiring level depends on the success of the corporations in selling their products and the settings of the production level for the following months. The hiring level will increase if the corporations are successful and try to increase production. The hiring level is limited to less than 10% change per game month. It will always be a number (percentage) between 0 and 100%.
Automatic Increase Salaries to Target Level This function makes it possible to set a target for salary levels. Salaries can be changed by 3% per game month. If you want to change them by 30%, you can set the target and the changes will gradually take effect at 3% per game month until the target is reached. You do not need to manually change salaries each month to reach the required level. This function is used to set target salaries for all corporations at once. There are other functions available, also on this page, that make it possible to set individual salary targets per corporation.
Automatic Order Efficiency Upgrades Use of this function will result in automatic efficiency upgrading of all your corporations. The upgrading process will remain in force and will keep ordering upgrades for all your corporations. If sufficient numbers of upgrades are available on the market, the process will only depend on delivery time and will probably result in two upgrades per two game months. Your corporations will improve quickly and will reduce the number of workers they use but they will increase the numbers of high level workers, managers, high tech people and executives. When using this feature, you should be aware of the consequences in terms of numbers of workers and professionals that are needed and your education system should be capable of delivering these professionals. The cost of upgrades is also high. If 2 upgrades are delivered to each of your corporations once in two game months, the cost can run in many billions and your corporations should be able to pay the cost or pay the interest on loans if these are needed to pay for the upgrades. When the maximum upgrading level is reached, the process will stop and new upgrades will only be orders to restore the highest level each time an upgrade expires.
Automatic Order Quality Upgrades Use of this function will result in automatic quality upgrading of all your corporations. The upgrading process will remain in force and will keep ordering upgrades for all your corporations. If sufficient numbers of upgrades are available on the market, the process will only depend on delivery time and will probably result in two upgrades per two game months. The quality of your products will improve quickly. To benefit from the higher quality, the trade strategy must be updated and a higher price can be obtained for the higher quality products. The trade strategy can be set for the offer price to follow the quality level automatically. The cost of upgrades is high. If 2 upgrades are delivered to each of your corporations once in two game months, the cost can run in many billions and your corporations should be able to pay the cost or pay the interest on loans if these are needed to pay for the upgrades. When the maximum upgrading level is reached, the process will stop and new upgrades will only be orders to restore the highest level each time an upgrade expires.
Automatic Production Level Checking this box, allows the system to decide on the production level in all the corporations in the next month. The level depends on the sale of products in the past month and on the success of the corporations in selling all their products. Production levels cannot change very fast, they also depend on the availability of workers and raw materials that are needed in the production process.
Automatically update Salaries based on Profit/Loss and Worker Shortages If this option is chosen, salaries in corporations will be updated automatically, depending on how the corporation is doing.
If the corporations is making losses, salaries will decline. If it is profitable or if workers are very hard to get, salaries will increase.
automation Automation and Support Functions
Automatische Verdediging Een speler kan om de een of andere reden besluiten een tijd niet in te loggen. Als hij of zij in die tijd wordt aangevallen, zal de automatische verdediging aangaan en het land zo goed als mogelijk met de beschikbare wapens verdedigen. Wapens worden niet automatisch gekocht. De speler kan de plaatsings prioriteiten zo instellen dat de automatische plaatsing zal zijn volgens zijn of haar wensen.
Automatische verhoging van salarissen tot een richt niveau Het is mogelijk om een richtlijn voor salarissen in bedrijven in te stellen. Salarissen kunnen een aantal percentage punten per maand varieeren maar je zou
Automtisch huur niveau Huur niveau's in bedrijven kunnen automatisch ingesteld worden. Het niveau hangt af van het succes dat het bedrijf heeft in het verkopen van producten en de verkoop instelling voor de komende maanden. Het huur niveau zal hoger worden als het bedrijf succesvol is in het verhogen van productie. Het huur niveau is gelimiteerd tot minder dan 10% verandering per speel maand. Het zal altijd een percentage tussen de 0 en 100% zijn.
Available countries These are your countries for which you can purchase war protection boosters
Available Hospitals This is the number of hospitals that are currently available in your country.
Available Salary Boosts This is the number of salary boosters that are available now. Salary boosters can be used to change salaries by 20% in a game month instead of 5% which is the standard change limit per game month.
Available Schools This is the number of schools that are currently available in your country.
Available Super Boosters to boost a Corporation to the maximum level possible. This is a special booster that will boost a single corporation to the maximum available upgrading level.
State corporations, private corporations and public corporations with a level of ownership of up to 25% have different top levels upgrading.
The booster will increase the level to the max possible, depending on the type of the corporation.
Available Transportation These numbers represent the available roads, rail tracks and also water purification installations in your country.
Available Upgrades to Boost your Corporation This is the number of upgrades that are available now and can be used to boost your corporation.
Each upgrade will boost the corporation up one point. It can be used for efficiency upgrading or for quality upgrading.
Higher quality and efficiency will improve the corporation's sale price for its products and reduce the cost of labour.
Average Production Index This is the average production level in all the corporations in the enterprise. It depends on the availability of materials and workers in the corporations and also on the productivity levels.
Average Quality of Products in Stock This is the average quality of products in stock in your country. The average quality is re-calculated every game-month.
Average Welfare This is the average level of welfare in the corporations of the enterprise. The welfare depends on the salary levels but also on many other factors in the country where the corporations reside.
Different corporations reside in different countries and the welfare of their workers depends on the conditions in these countries.
Banking Receive Game Money This is the amount of money that will be sent from the country you have chosen to the account. The only limitation is that the amount you want to send, is available in the country
Banking Send Game Money This is the amount of money that will be sent from the account to the country you have chosen. The only limitation is that the amount you want to send, is available on your account
Base Price This is the price of the product that is based on the design of the corporation and what is expected if quality is 100 and the market price is at the start value. The base price does not mean much because it is overridden by the market price and the quality you purchase. It does give an idea about the relation between the base price and the market price. If the base price is higher, this could mean that there is a surplus while if market price is higher, there is probably a shortage of the product.
Bedrijfs index Deze index laat zien hoe je bedrijven en industrie het doen. Het is een maatstaaf voor activiteit in bedrijven en het zou zo dichtbij de 100 moeten blijven als mogelijk, als de bedrijven op volle capaciteit draaien.
Bedrijfsomzet Dit is de omzet van het bedrijf in de huidige maand. Het is het bedrag dat is ontvangen voor de producten die deze maand verkocht zijn. Dit bedrag hangt af van de hoeveelheid verkochte producten en de prijs per eenheid. Het is mogelijk dat dit ��n verkoop is maar een totaal van verschillende transacties kan ook. Het kan de productie van ��n maand zijn of in sommige gevallen de verkoop van oudere producten die nog te koop op de markt waren. Een goede omzet is van vitaal belang voor bedrijven. Als ze produceren met maximale capaciteit en alle producten verkopen gedijen ze goed. Als bedrijven niet verkopen zullen ze uiteindelijk niet meer functioneren, hun marktwaarde daalt en ze kunnen failliet gaan en zullen ze moeten sluiten.
Bedrijfsvermogen  Dit is het bedrag dat het bedrijf momenteel beschikbaar heeft. Als producten verkocht worden, ontvangt het bedrijf daar geld voor. Als grondstoffen worden gekocht en lonen worden uitbetaald daalt het vermogen. Het bedrijf heeft vermogen nodig om te kunnen functioneren en zal lonen afsluiten als het beschikbare vermogen niet genoeg is om zijn behoefte te voorzien. Een winstgevend bedrijf zal in de loop van de tijd minderen met lenen, belastingen betalen en leningen afbetalen.
beginners Beginners
Beginners Income Booster An income boost that each new player gets for the first couple of months. To make sure your country doesn't decline into a downward spiral from day 1 this is a hefty sum of game money
Begroting voor dit jaar Dit is de begroting voor het huidige jaar. De begroting is vastgesteld en kan niet worden veranderd. Het betekent echter niet dat je niet meer of minder kunt uitgeven. De overheid bepaalt dat. Gedurende het jaar kun je de daadwerkelijke kosten vergelijken met de begroting.
Begroting voor het volgende jaar Dit is de begroting opgesteld voor volgend jaar. Het kan iedere maand veranderen gedurende het afgelopen jaar en jij kunt er ook aanpassingen aan maken als je dat wilt. Aan het eind van het jaar wordt het vastgesteld.
Begrotingsindexcijfer Dit is een indicatie hoe goed de begroting is opgesteld. Als dit op de juiste manier is gedaan, zal het indexcijfer dicht bij 100 liggen. Als het automatisch door het spel wordt gedaan zal het tussen de 80 en 100 liggen.
Belastingen betaald door bedrijven Dit is het bedrag dat bedrijven in het land betalen als belasting van hun winst. Alle bedrijven die winst maken betalen belasting, staats- en particuliere bedrijven. Als een bedrijf geen winst maakt, of zelfs verlies lijdt, zullen hun belastingbetalingen verdwijnen en in de toekomst hen verkleinen totdat het bedrijf zijn winstgevendheid heeft hersteld. Dan kunnen er weer belastingen geheven worden.
Belastingen betaald door burgers Dit is het inkomen van de overheid door belastingheffingen van de bevolking. Naarmate de lonen stijgen en er weinig werkloosheid is in het land zullen de belastinginkomsten stijgen.
Benodigd gezondheids budget Dit is het bedrag dat nodig is voor een goede gezondheidszorg. Het is gebaseerd op het benodigde aantal ziekenhuizen en de kosten om deze ziekenhuizen draaiend te houden. Als het geld niet beschikbaar is, dan is de gezondheidszorg minder goed. Sommige ziekenhuizen worden omgezet in leger ziekenhuizen en speciale klinieken voor gehandicapten. Het aantal benodigde ziekenhuizen laat het aantal echte ziekenhuizen zien, zonder de leger ziekenhuizen en speciale klinieken.
Benodigd transportbegroting Dit is een schatting van de benodigde begroting voor een goede transportregeling. Het toont of je genoeg uitgeeft of meer wegen, spoor of waterzuiveringinstallaties moet bouwen.
Benodigd transportbegroting deze maand Dit is het bedrag dat deze maand is uitgetrokken voor transport.
Benodigde Werknemers Dit is het aantal werknemers die nodig zijn in elke catagorie om de faciliteit operationeel te houden. Het benodigde aantal zorgt dat de faciliteit op 100% capaciteit kan werken. Als de werknemers niet beschikbaar zijn, is constructie mogelijk maar zal het productie niveau gelimiteerd zijn door tekort aan werknemers.
Beschikbare contanten Dit is het bedrag wat nu beschikbaar is voor het land. Het land kan meer uitgeven dan dat op dat moment beschikbaar is maar dat zal resulteren in nieuwe leningen. Nieuwe leningen kunnen worden aangevraagd, maar als het land geen contanten meer heeft, zal er automatisch een lening worden afgesloten. De kas kan nooit een langere periode negatief zijn. Als de president of een CEO meer uitgeeft dan er in kas ligt, zullen er automatisch leningen worden afgesloten. Leningen zijn prima zolang je investeert in uitbreiding. Als het geld niet wordt gebruikt om de economie te verbeteren, dan kunnen de kosten voor een land stijgen, evenals de rente op de leningen en kan het land vervolgens failliet gaan.
Beschikbare Werknemers Dit is het aantal werknemers dat beschikbaar is in elke catagorie. Dit zijn in feite de werkelozen en ze zijn beschikbaar om te gaan werken in het bedrijf als het wordt gebouwd. Het aantal beschrikbare werknemers moet groter zijn dan het benodigde aantal werknemers, in alle catagorien. Het is altijd mogelijk om de bouw toch te starten als er een tekort aan werknemers is. Het is geen slimme zet om veel nieuwe bedrijven te bouwen als er niet genoeg werknemers beschikbaar zijn. Het kan een verschuiving van werkers tussen bedrijven veroorzaken en dus een gereduceerde productie in zeer winstgevend bedrijven veroorzaken door een tekort aan werknemers.
bestceos Best CEOs
Beste prijs Het bestellen van goederen volgens de Beste prijs betekent dat het product gekocht zal worden volgens de huidige marktprijs. Vaak wordt dit ook Markt genoemd. Het is niet nodig om een grens in te stellen en de kans dat de producten worden gekocht is groot. Het is voornamelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten op de markt.
bestpresidents Best Presidents
bestwarlords Best Warlords
Betaalde rente Dit is de hoeveelheid rente die deze periode is betaald van alle leningen. Rente wordt betaald omdat er uitstaande leningen zijn. Door de leningen te verkleinen daalt daarmee de hoeveelheid rente die moeten worden betaald. Een lening afsluiten is zeker niet slecht als het geld wordt gebruikt voor het opbouwen van industrie, het versterken van bedrijven, onderwijs, gezondheidszorg of infrastructuur. Als de economie sterk is en snel groeit, zal het mogelijk zijn om het inkomen te vergroten en de rente te verhogen zodat de leningen kunnen worden afbetaald. Het afsluiten van grote leningen om een leger op te bouwen kan soms noodzakelijk zijn, maar het uitgeven van het geleende geld aan wapens voor een aanhoudende periode zal de kosten doen toenemen zonder extra inkomen zodat een land failliet kan gaan.
Betaalde salarissen Dit is het totale aantal lonen wat deze maand is betaald. Het hangt af van het aantal werknemers en de hoogte van de lonen. De hoogte van de lonen verschilt voor ieder bedrijf. Landen neigen mensen in dienst van de overheid een salaris te geven dat ongeveer het gemiddelde niveau is wat werknemers in dienst van bedrijven in dat land krijgen.
Bid Price This is the price you bid for this transfer of 1.000.000 people into one of your countries. The price is in Gold Coins.
If your bid is the highest, the chances are that it will be accepted but competitive bids can came in later, at a higher level and your bid will not be accepted unless you raise it.
bidValueRaised Je bied @bidValueRaisedBid@M voor @bidValueRaisedCorp@ in @bidValueRaisedCountry@toen zijn waarde @bidValueRaisedPrev@M was. Nu is de waarde @bidValueRaisedCurr@M en het bod wordt niet geaccepteerd. De veiling is nog niet voorbij en je kan nog bid more!
Bij regerings kosten opgeteld De materialen rekening is in het verleden gebruikt om de kosten voor materialen die gebruikt worden door de populatie te laten zien. Als de materialen rekening negatief is betekent dit dat de compensatie door de populatie voor de kosten van deze consumptie goederen niet groot genoeg is en dat de regering moet bijbetalen om het negatieve totaal te verminderen. De materialen rekening wordt niet meer gebruikt en contributies door de regering worden alleen gebruikt om kosten van het verleden terug te betalen. Als de materialen rekening op nul staat zal die gesloten worden.
Bijdragen Aan Het Onderwijs Dit is het geld bedrag dat betaald wordt door de bevolking voor onderwijs. Het is heel laag voor lagere incomens groepen. Met een hoger inkomen wordt het betaalde percentage voor onderwijs meer. De contributies zijn in de meeste gevallen niet genoeg om het onderwijs van te betalen. Meestal zijn de contributies niet genoeg en moet het grootste deel van het budget betaald worden met regerings inkomsten.
blaffiliate Affiliate Marketing
Block CEOs Using this option, you can block any CEOs from building in your country. We advise against it because private and public corporations are great contributors to the country and pay more in taxes and revenue contributions than state corporations.
blogchangeurl My Blog
blogcreateCancelFunction createBlogLater()
blogcreateCancelText Maybe Later
blogcreateConfirmFunction createBlogNow()
blogcreateConfirmText Create Blog
blogcreatedConfirmFunction createdBlog()
blogcreatedConfirmText Continue
blogcreatedHead Simcountry Player Blog
blogcreatedLine1 Your Blog has been created!
blogcreatedLine2  
blogcreatedLine3 The blog is available to you independent of Simcountry and can be used for anything.
blogcreatedLine4  
blogcreatedLine5 The blog admin password is initially the same as your Simcountry password.
blogcreateHead Simcountry Player Blog
blogcreateLine1 As a Simcountry player, you get your own BLOG.
blogcreateLine2 The blog is available to you independent of Simcountry and can be used for anything.
blogcreateLine3 You can publish your own texts and distribute passwords to your members to allow them place their comments.
blogcreateLine4 You can try to attract many people and even place ads on your own blog.
blogcreateLine5 The blog admin password is initially the same as your Simcountry password.
blogedit My Blog
blogprotectCancelFunction createBlogCancel()
blogprotectCancelText Cancel
blogprotectConfirmFunction createBlogProtect()
blogprotectConfirmText Protect Acccount
blogprotectHead Simcountry Player Blog
blogprotectLine1 As a Simcountry player, you get your own BLOG.
blogprotectLine2 The blog is available to you independent of Simcountry and can be used for anything.
blogprotectLine4 Your account is currenly not protected with a password.
blogprotectLine5 Please protect your account with a password first.
blogview My Blog
blogviewurl My Blog
blpromo Marketing Simcountry
blpromoP2_add Marketing Simcountry
blpromoP2_del Marketing Simcountry
blpromoP2_log Marketing Simcountry
blpromoP2_upd Marketing Simcountry
blvlist Voting
blvnew Voting
blvrec Voting
bnkgetgco Direct Trading - Purchase Gold Coins
bnkgetgm Direct Trading - Receive Game Money
bnkgetgme Direct Trading - Receive Game Money
bnkgetgmo Direct Trading - Purchase Game Money
bnkitrade Direct Trading - Buy or Sell - Game Money and Gold Coins
bnkloggm Direct Trading - Game Money Transfer Log
bnkmain Direct Trading
bnknewgco Direct Trading - Request Game Money
bnknewgmo Direct Trading - Request Gold Coins
bnkputgm Direct Trading - Send Game Money
bnkputgme Direct Trading - Send Game Money
Bod Terugtrekken Een aangeboden product kan teruggetrokken worden. Als het product niet verkocht wordt kan je kiezen om het product terug te trekken en het opnieuw aan te bieden voor een lagere prijs.
Bonussen en Prijzen Als je een prijs van 30 gouden munten of meer wint en je kiest om het te accepteren, zal je land de komende 3 maanden geen extra prijzen kunnen winnen.
boost1 Boosters

Hoe speel ik Simcountry?